Պետություն-մասնավոր գործընկերություն

Արձանագրություն 

Արձանագրություն

Արձանագրություն/15․04․2024

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ/12․04․2024

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ/Ամսաթիվ՝ 12 մարտի, 2024թ

/REQUEST FOR QUALIFICATION ANNOUNCEMENT, Date: March 12, 2024

 

Հայաստանի ՊՄԳ Ծրագիր կենսաչափական անձնագրերի և ազգային նույնականացման քարտերի թողարկման ծառայությունների մասին

Որակավորման Հարցում (ծածկագիր՝ 01/2024)

 

ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի թողարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով նախատեսվող շուկայի խորհրդատվության (շուկայի հետ նախնական հաղորդակցման) անցկացման փաթեթ՝ ընտրության գործընթաց իրականացնելու նպատակով`Շուկայի խորհրդատվության (շուկայի հետ նախնական հաղորդակցման) ծանուցում/Market consultation (market sounding) notice

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ծրագրով կարևորվել է պետություն-մասնավոր գործընկերության (այսուհետ՝ ՊՄԳ) քաղաքականության մշակումը և ՊՄԳ ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը: ՀՀ կառավարության նպատակն է իրականացնել այնպիսի ՊՄԳ ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կնքված պայմանագրերը երկարաժամկետ կտրվածքով արդյունավետ կկառավարեն հանրային և մասնավոր գործընկերների միջև բաշխվող ռիսկերը, կնպաստեն ՊՄԳ ծրագրերի շրջանակներում երկրում ենթակառուցվածքների ստեղծմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև կապահովեն հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի և արժեքի վրա հիմնված դրական արդյունքներ։ Նշված նպատակներին հասնելու համար նախաձեռնվել են ՊՄԳ ծրագրերի մշակմանը և իրականացման օրենսդրական դաշտի ձևավորմանն ուղղված գործընթացներ:

2019 թվականի հունիսի 28-ին ընդունվել է «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀO-113-Ն օրենքը, որով սահմանվում են ՊՄԳ հարաբերությունները, իրականացման չափանիշները, ընթացակարգերը, կառավարման ինստիտուցիոնալ շրջանակներն ու կիրառելի սկզբունքները, 2022թ․ հուլիսի 28-ին՝ ՀՀ կառավարության «Պետություն-մասնավոր գործընկերության ընթացակարգը, պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրերի վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծման և կառավարման կարգը հաստատելու, պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրերի շրջանակում մատուցվող հանրային ծառայությունների ոլորտները, պետություն-մասնավոր գործընկերության ստորաբաժանումը, պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության ձևը և ներկայացման ժամկետը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1241-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1183-Ն որոշումը։

ՊՄԳ իրավահարաբերությունների օրենսդրական կարգավորումը միտված է ՀՀ–ում արդյունավետ ՊՄԳ ծրագրերի վերհանմանը, մշակմանը, իրագործմանը, խթանմանը և կառավարմանը, ինչպես նաև ՊՄԳ ծրագրերի տվյալների բազայի (PPP DATABASE) ստեղծմանը և ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորմանը։

 

   

   

                                                                     

 

Դու կարող ես կանխել կոռուպցիան

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹԵԺ ԳԻԾ

81-40

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00