Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

«Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշում:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի՝ 2022թ․ սեպտեմբերի 30-ի «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 1567-Լ հրաման

ՀՀ ԷՆ զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի՝ 2022թ․ նոյեմբերի 17-ի «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 29-Ա/1 հրաման

Զբոսաշրջային օպերատորների հաշվառումը իրականացվում է կամավորության սկզբունքով` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013թ.-ի մարտի 19-ի N 170-Ն հրամանին համապատասխան:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1025-Ն հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N 170-Ն հրամանում:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2015 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1173-Ն հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N 170-Ն հրամանում:

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2016 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1158-Ն հրամանով փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի N 170-Ն հրամանում:

Հաշվառման համար շահագրգիռ զբոսաշրջային օպերատորները պետք է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ներկայացնեն կարգով սահմանված ձևի հայտ և փաստաթղթեր (ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե, հասցե` ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, 608 սենյակ):

Զբոսաշրջային օպերատորների հաշվառման գործընթացը կրում է անընդհատ շարունակական բնույթ:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ԵՎ ՑԱՆԿԻՑ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱԾ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կարևոր է` հաշվառումից և ցանկից դուրս գալը զբոսաշրջային օպերատորների` մինչև հաշվառումից դուրս գալու օրը կնքած պայմանագրերից ծագած իրավունքների և պարտականությունների դադարման հիմք չէ:

Զբոսաշրջային օպերատորների հաշվառման հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե` +374 11 597 157 հեռախոսահամարով:

ՑԱՆԿ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՆԳՍՏԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ

 

Զբոսաշրջային օպերատոր

 

Կոնտակտային տվյալներ Բանկային վավերապայմաններ

«Ռիմ Ընդ Ար» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Մայիսի 9 փող. 13 շենք
Հեռ.` 49 04 09
44 57 06
Էլ.փոստ` rimatravel@yandex.ru
 
Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Հասցե` ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1
Բանկ` Կոնվերս բանկ ՓԲԸ
հ/հ` 1930004383850100

Արարատ բանկ
հ/հ` 1510038073860100

ՀՎՀՀ 02237538

«Սիրով» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Նալբանդյան 116/44

Հեռ.` 56 78 78
094 46 83 57

Ֆաքս` 56 78 78

Էլ.փոստ` info@sirov.com

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` Արդշինբանկ ՓԲԸ
հ/հ` 2479020214160010
հ/հ` 2479020214160040
հ/հ` 2479020214160050

Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
հ/հ` 1930052176440100

ՀՎՀՀ 00443754«ԷԼԻՏԱՐ» ՍՊԸ

Հասցե` Ք. Երևան, Զաքյան 13/2
Հեռ` 010 54 33 11
098 54 33 14

Ֆաքս` 56 01 33

Էլ.փոստ` outgoing@tourism.am

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Նալբանդյան 48
հհ`11500784433100

ՀՎՀՀ 02537891

«ՖԱՆ ԹՐԵՎԼ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Բաղրամյան 1-21 

Հեռ.`  010 52 65 99
099 07 02 00
077 77 67 05

Էլ.փոստ` fun.travel@mail.ru

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Արդշինինվեստբանկ
հ/հ 2474901937830000

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ
h/h 16062001319500

ՀՎՀՀ 02236828

«Սան-էքսպրես» ՍՊԸ (Նորդ-Օստ Թրավել)

Հասցե` ք. Երևան, Չարենց 1

Հեռ.` 010 55 16 98
091 55 16 98

Էլ.փոստ` nord-ost10@yandex.ru; info@nordost.am

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Հասցե` Ք. Երևան
Բանկ`«Ինեկոբանկ»  
հ/հ՝  2050022248191001
հ/հ՝ 2050022248191020 (արտարժույթ)

ՀՎՀՀ 00093219

«ԷԼ ԷՅՋ ԴԻ» ՍՊԸ ԷԼ ՏՈՒՐ

Հասցե` ք. Երևան, Վարդանանց 14/1,

Հեռ./Ֆաքս` 010 56 00 95
091 41 75 07

Էլ.փոստ` eltourtravel@yahoo.com

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 
հ/հ՝ 11817000069902

Բանկ՝  Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163608014011

ՀՎՀՀ 02702864

«ՔՎԱՆՏ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ.` 010 54 55 24
010 51 61 49

Ֆաքս` 010 58 17 84

Էլ.փոստ` qvantltd@mail.ru

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` «Ամերիաբանկ»  ՓԲԸ
հ/հ՝  1570005075720100 AMD
հ/հ՝ 1570005075720101 USD
հ/հ՝ 1570005075720146 EURO

Արդշինբանկ ՓԲԸ
հ/հ՝ 2470103069980000

ՀՎՀՀ 02536805

«ԱՆԻՏՈՒՐ» ՍՊԸ

Գյումրու գրասենյակ՝
Հասցե: ք. Գյումրի, Հաղթանակի 4
Հեռ: +374 60 27 03 90
+374 312 6 76 76
Էլ.փոստ` booking@anitour.am

Երևանյան գրասենյակ՝
Հասցե: ք. Երևան, Խորենացի 11
Հեռ: +374 60 270 370
+374 55 203 206
Էլ.փոստ` booking@anitour.am

հ/հ՝  220063332310000

«ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ»
հ/հ՝ 1930012500370100

ԻնեկոԲանկ ՓԲԸ
հ/հ՝ 2050122005101001

ՀՎՀՀ 05519813

«ԻՍԿՈՒՀԻ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Կիևյան 19

Հեռ.`010 32 02 10
055 90 06 80

Ֆաքս ` 010 32 02 10

Էլ.փոստ` tourism@iskuhitravel.com

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ`
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
հ/հ` 1510036176290100

«ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ»
ՓԲԸ
հ/հ 220493333433000

ՀՎՀՀ 00000232

 

«ՎԱՐԱՆԴԱ ԹՐԱՎԼ» ՍՊԸ

Հասցե` ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 6/24,

Հեռ.` 097 23 07 30

Էլ.փոստ` varandatravel@inbox.ru

Բանկ` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հ/հ՝  163248333334

Բանկ` "Արցախբանկ" ՓԲԸ, ք.Ստեփանակերտ, Տիգրանակերտ մ/ղ
հ/հ 22301-036689400

ՀՎՀՀ 90028039

«ՍԻՏՎԱՐ» ՍՊԸ

Հասցե` Ստեփանավան, Բաղրամյան 172/6

Հեռ.` 055 753 788
077 753 788
099 753 788

Էլ.փոստ` sitvartour@gmail.com

Բանկ`«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 2474602090310000

Բանկ`«ՎՏԲ-Հայստան բանկ» ՓԲԸ
հ/հ 16047028147000

ՀՎՀՀ 06910393

«Գառնիկ Ուլիխանյան» Ա/Ձ

Հասցե` ք.Վանաձոր, Տարոն 2, ՔՇՀ 3, 8-6

Հեռ` 098 06 11 31
032 23 11 31

Էլ.փոստ` armtraveltours@gmail.com

Բանկ` «Արարատբանկ» ԲԲԸ, Վանաձոր մ/ճ
հ/հ 1510022035610100

ՀՎՀՀ 66873687

«ԳՐԻՆ ՎԵՅ ԹՐԵՎԼ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Նուբարաշեն, 6 փ, 2/1շ․ 

Հեռ.` 094 34 44 44
096 38 83 00
060 46 03 07

Էլ.փոստ` info@greenway.am, info@greenway.travel

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ`«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հ/հ 1930046354650100

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1570021311080100

ՀՎՀՀ 07902147

«ՏուրԸդվայս» ՍՊԸ

Հասցե` ք.Երևան, Սայաթ-Նովա 18, տարացք 74.

Հեռ.` 010 56 66 56
098 56 66 56

Ֆաքս` 010 56 66 79

Էլ.փոստ` info@touradvice.am

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Հասցե` Ք. Երևան
Բանկ` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
հ/հ՝  1570017981620100

ՀՎՀՀ 02708303

«Բանգի» ՍՊԸ

Հասցե` ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու 1

Էլ. փոստ՝ bangi_tour@mail.ru

Հեռ.՝ +374 77 206 888

Բանկ` «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ` 11500134963449

ՀՎՀՀ` 03513955

«Պլանետ Թրավել Քլաբ» ՍՊԸ

Հասցե` ք Երևան, Վ.Սարգսյան 26/6, 5հարկ, 29սենյակ
/Հանր.հրապ.հրև./

Հեռ.` 010 58 76 26
010 54 67 28
098 58 76 26

Էլ-փոստ` planetaclub9@gmail.com

Բանկ`
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1930050951640100

«Յունիբանկ» ԲԲԸ
հ/հ 24120012607600

ՀՎՀՀ` 02601068

«Սահակյան և ընկերներ» ՍՊԸ

Հասցե` Իրավ. Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Սևան, Նալբանդյան փ. 25/1-2
Գործ՝. ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 49

Հեռ.` 012 806 888 
077 806 888

Էլ-փոստ` info@paradise-tour.net

Բանկ` «Ակբա- Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ 
հ/հ 22053-3331157000

Բանկ` «ԱԿԲԱ ԿրեդիդԱգրիկոլ» 
հ/հ 220533332114000

ԱմերիաԲանկ ՓԲԸ՝
հ/հ՝ 1570067920870100
հ/հ՝ 1570067920870200

ՀՎՀՀ` 00453525

«ՌՈԲՆԱՆ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Ջերմուկ, Շահումյան 26

Հեռ.` 077 21 17 27

Էլ-փոստ` robnantour@mail.ru

Բանկ` «Արդշինինվեստբանկ»
հ/հ 2478000182900010

ՀՎՀՀ` 09104325

«Պրանա-1» ՍՊԸ

Հասցե՝ ԱՀ, ք․ Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի 1-ին փկղ․, շ․ 4, բն․ 12
ք․ Երևան, Կոմիտաս 52/75

Հեռ․՝  +374-91-88-44-43

Էլ․  փոստ․՝ pranatourcompany@gmail․com 

Կայք՝ www.pranatour.am

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

հ/հ 1570078274450200

հ/հ 1570078274450300

ՀՎՀՀ՝ 90014954 

«Ֆյուչեր» ՍՊԸ

Իրավաբ. Հասցե՝ ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, փ.Մ.Մաշտոցի 5ա/53
Գործուն.  Հասցե՝ ՀՀ,ք.Երևան,Նալբանդյան 48/1

Հեռ. 011 21 01 10
094 35 80 75
098 82 04 42

էլ.փոստ՝ info@futuretour.am 

Բանկը՝ Կոնվերսբանկ ՓԲԸ
հ/հ 1930044599810100

ԱրցախԲանկ ՓԲԸ
հ/հ 22300032290700

ՀՎՀՀ 90029023

«Աստղիկ Հարությունյան» Ա/Ձ

Հասցե` ՀՀ, ք. Հրազդան Օգոստոսի 23փ 44/1

Հեռ.` +374 77 01 72 88

Էլ-փոստ` ARMA-TOUR@mail.ru

Բանկ` «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հրազդան մ/ճ
հ/հ`  2053132003831001

ՀՎՀՀ` 40522886

«Թրավելոն» ՍՊԸ

Հասցե` ք.Երևան Պուշկինի 21/3, գրասենյակ 6

Հեռ.` +374 10 52 62 26
+374 10 52 61 21
+374 91 52 62 26

Էլ-փոստ` incoming@travelon.org

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` Արարատբանկ ԲԲԸ
Հասցե` Երևան, Պուշկինի 19
հ/հ` 1510002617440100 AMD

Արդշինբանկ ՓԲԸ
հ/հ 2474400013750000

ՀՎՀՀ 01537319

«ԳՈՀԱՐ 87» ՍՊԸ

Հասցե` Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ
Երևանյան խճ. 5/1

Հեռ.` +374 95 67 67 37

Էլ-փոստ` gthashvapah@gmail.com

Բանկ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ
հ/հ 2050022414331001

Արարատբանկ ԲԲԸ
հ/հ 1510039300140100

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

հ/հ 1510007875575510

ՀՎՀՀ 03302316

«ԳՈՌ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ,  ք.Երևան, Չարենցի 70/8, 

Հեռ.` 010 57 22 02
099 36 22 22

Էլ-փոստ` travel@edentour.am 

 

 

Բանկ` «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հասցե` ք. Երևան, Չարենցի փ., 12, 
հ/հ 24100282609700

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հ/հ 2479631681480010 

ՀՎՀՀ 00080431

«Քրիսթի Թրավել» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Արտաշատ Շահումյան փ. Զբոսայգու տարածք

Հեռ.՝ 096 56 56 42

Էլ. փոստ՝ qristytravel@mail.ru

ք. Երևան Թումանյան 32
Բանկ՝ «Արդշինինվեստ» ՓԲԸ
հ/հ 2474702499360000

ՀՎՀՀ՝ 00848404

«Գոլդեն Թրավել» ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ ք. Եղվարդ Երևանյան խճուղի 5/1

Հեռ.` 095 90 77 07

Էլ-փոստ` goldentravelam@gmail.com

«Արարատբանկ» ԲԲԸ
հ/հ 1510038155870100

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 2050022473561001

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հ/հ 220410124949000

ՀՎՀՀ 03315152

«էխմեա» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 3
Կոտայքի մ. գ. Նոր Գեղի Շիրազի 27

Հեռ.` 055 55 91 50

Էլ-փոստ` echmea.tour@mail.ru

 

Բանկ` ՎՏԲ Հայաստան Բանկ
հ/հ` 16047042893100

Էվոկաբանկ ՓԲԸ
հ/հ 16600 06195500100

Էվոկաբանկ ՓԲԸ
հ/հ 16600 06195500200


ՀՎՀՀ  00254047

Հակոբ Հարությունյան ԱՁ

Հասցե`ԼՂՀ, ք․Ստեփանակերտ, Ս․ Դավթի 15 

Հեռ.` 055 84 12 02
097 19 41 90 
0479 62290

Էլ-փոստ` compasstour1@gmail.com

Բանկ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, «Ստեփանակերտ» մ/ճ
Հասցե` ԼՂՀ, ք․Ստեփանակերտ, Վ․ Սարգսյան 24/34
հ/հ` 15700 14284140100

«ԱրդշինԲանկ» ՓԲԸ «Ստեփանակերտ մ/ճ»
հ/հ` 2477004565820000

ՀՎՀՀ՝ 90448882

«Կարմիր Արև» ՍՊԸ

Հասցե` Կոտայքի մ., գ. Նոր Գեղի, Կոմիտաս 42

Հեռ.` 010 42 08 96
077 00 83 38 
043 03 83 38
010 42 08 96

Էլ-փոստ` tetetour@inbox.ru

Բանկ` ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ
հ/հ` 16047043222200

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ՝

հ/հ՝ 1570075722720200


ՀՎՀՀ  00866868

«Իքս  Թրեվլ» ՍՊԸ

Հասցե` ք.Ջերմուկ ,Մյասնիկյան  փ 20բն10 

Հեռ.` +374 99 78 90 90
+374 91 11 41 01

Էլ-փոստ` info@xtravel.am, armushka7@mail.ru

Բանկ` ՎՏԲ-Հայաստան բանկ  ՓԲԸ
հ/հ`16048294046908 

ՀՎՀՀ 02614929

«ԷՅ ԷՍ ԳՐՈՒՊ»  ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ ք., Մ. Մաշտոց փ. 63/57

Հեռ.` 093 64 05 05
043 64 05 05     

Էլ-փոստ` info.astravel@mail.ru

Բանկ` «Յունիբանկ» ԲԲԸ
հ/հ 24116011074800

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

հ/հ 1570058757010100

ՀՎՀՀ 04725195

«Ռոնի» ՍՊԸ

Հասցե` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Գ. Իվանյան 1 նրբ. 9

Հեռ.` +374 77 233 266
+374 44 233 266
+374 99 233 266

Էլ-փոստ` roniroyaltour@gmail.com

Բանկ` Ամերիաբանկ ՓԲԸ ք. Երևան, Կոմիտասի մ/ճ
հ/հ 1570048388900200
հ/հ 1570048388900300
հ/հ 1570048388900400

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ
հ/հ 2474203229080000

ՎՏԲ֊ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
հ/հ 16046073524600

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ՝
հ/հ՝ 1570048388900500
հ/հ՝ 1570048388900700
հ/հ՝ 1570048388900800

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ՝
հ/հ՝ 2050822083107002

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ՝
հ/հ՝ 2477004543630000  

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
հ/հ` 16046073524601

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ՝

15700 48388901000

ՀՎՀՀ 90036036

«Լոռե Գրուպ» ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Չարենցի 122

Հեռ.` +374 10 575 123
+374 55/77/99 753 753

Էլ-փոստ` socpatet@loretravel.com, accounting@loretravel.com

Բանկ` «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մյասնիկյան մ/ճ
Հասցե` ք. Երևան, Կորյունի փող., շենք 6, հ. 25, 28 
հ/հ`  16044035612100

ՀՎՀՀ` 07204244

«ԷՆՋԵԼՍ ԹՐԱՎԵԼ» ՍՊԸ

Հասցե` Արագածոտնի մարզ., ք. Ապարան, Գր. Լուսավորիչ 28,

Հեռ.` 095 555 578

Էլ-փոստ` travel.angels@mail.ru

Բանկ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ` 1570050876790100

«Արդշինբանկ»
հ/հ` 2474400889680010

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ»
հ/հ` 220553335567000

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ»
հ/հ` 16047054421600

ՀՎՀՀ` 01256385

«ԱԳԱՍ ՀՈՄ»ՍՊԸ

Հասցե`Արարատի մ.ք.Արարատ Շահումյան փ.24/2
ք. Երևան, Հունան Ավետիսյան, 28/7

Հեռ. 091 66 80 01
096 666 131
091 56 55 55
091 66 80 01

Էլ-փոստ`Lsh.travel@mail.ru

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` Արդշինբանկ
Հասցե` Արարատի մ.ք.Արարատ Շահումյան փ24/2
հ/հ 2478102006310000

ՎՏԲ Բանկ
հ/հ 16048340119800

Ամերիաբանկ

հ/հ 1570066526610100

ՀՎՀՀ 01248388

«Սթար ՍԵՐՎ» ՍՊԸ

Հասցե` ք. Վանաձոր Գ.Նժդեհի 9/2

Հեռ.` 098 27 27 37

Էլ-փոստ` star_serv@mail.ru

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ

հ/հ՝  1660011252680100

ՀՎՀՀ՝ 06928973

«ՖԼԱՅ ԹՐԱՎԵԼ»  ՍՊԸ

Հասցե` Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Մարքսի 21, 14

Հեռ.` +374 43 94 94 94
+374 55 11 22 55

Էլ-փոստ` fly-llc@ya.ru

Բանկ` «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հասցե` Ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փողոց, թիվ 95
հ/հ 1510029635780100

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
հ/հ 220013334069000

ՀՎՀՀ 04218749

«ՏՈՒՐ ԴԵ ԼՅՈՒՔՍ» ՍՊԸ

Հասցե` Շիրակի մարզ,ք.Արթիկ,Աբովյան փ 20շ բն16

Հեռ.` +374 94 88 16 46
+374 91 88 16 46
+374 55 88 16 46

Էլ-փոստ` tour.deluxe@mail.ru

 

Բանկ` «Արդշինբանկ»
հ/հ 2474902414670000

ՀՎՀՀ 02599688

«ԿԱՌ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼԻ» ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Գայի պող 19/15

Հեռ.` +374 93 66 80 09
+374 44 66 80 09

Էլ-փոստ` kartour.armenia@gmail.com

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

Բանկ` «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հասցե` Վազգեն Սարգսյան 2
հ/հ 1570026775890100

ՀՎՀՀ  00865023

«ԼՈԿԱ»  ՍՊԸ

Հասցե` ք. Երևան , Մաշտոցի 38/ 28

Հեռ.` +374 10 500 227
+374 99 500 227
+374 98 500 154

Էլ-փոստ`  locaicoming@mail.ru

Բանկ` Արարատ Բանկ
հ/հ 1510011682860200

ՀՎՀՀ 01573351

«ՎԻ ԼՈՒ Է»ՍՊԸ

Հասցե`Արարատին մարզ ք.Արարատ Շահումյան 24/1

Հեռ.` 093 222 404

Էլ-փոստ` travel.vlue@mail.ru

 

Ինեկոբանկ, Կորյունի մասնաճյուղ
հ/հ 2050422318401001 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ՝

հ/հ 1570077568420300

հ/հ 1570077568420100

հ/հ 1570077568420200

հ/հ 1570077568420400

հ/հ 1570077568420500   

հ/հ 1570077568420600

ՀՎՀՀ 01239337

«Փիար Սիսթեմս» ՍՊԸ

Հասցե` Արարատի Մարզ Ք Վեդի Արարատյան փ 41 շենք 57 տ

Հեռ.` 099 64 64 51

Էլ-փոստ`L.d.tour@mail.ru

Բանկ`Արդշին բանկ
հ/հ 2478102144830000

ՀՎՀՀ 00869823

«ԳՐԱՆՏ ԹՐԱՎԵԼ»ՍՊԸ

Հասցե` Արագածոտնի մարզ համայնք հացաշեն 1փ.1փակ.թիվ 3 կապի հանգույցի շենք

Հեռ.` 099 50 70 03

Էլ-փոստ` Grant.travel@mail.ru

Բանկ` Ինեկոբանկ ՓԲԸ
հ/հ 2052322320611001

Ամերիաբանկ ՓԲԸ
հ/հ 1570051390580200

ՀՎՀՀ`01264049

Ոսկե – Ձկնիկ  ՍՊԸ

Հասցե` Արարատի մարզ ,
ք. Մասիս Երևանյան 71/1
Գրանցման հասցե՝ Արարատի մարզ,
ք. Մասիս, Նոր Թաղամաս 15/2, 7

Հեռ.` 077 430 430

Էլ-փոստ` masis.tour@inbox.ru

Բանկ` ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
հ/հ 1510041848920100

ՀՎՀՀ 02628981

«Ադամանտ» ՍՊԸ

Հասցե`ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Կոմիտաս 32/ա

Հեռ.` (+374) 98 99 15 15, (+374) 93 75 05 00 
Էլ-փոստ` atamragrum@gmail.com

Էլ. կայք` adamant.am

Բանկ`Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ
հ/հ`2472302751970070

Ամերիաբանկ ՓԲԸ
հ/հ`1570064917300100

ԱրարատԲանկ ԲԲԸ
հ/հ`1510031815840100

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ թ.3 մասնաճյուղ
հ/հ`16072028325000

Էվոկաբանկ ՓԲԸ
հ/հ` 1660014956200100

Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ "Դավթաշեն" մասնաճյուղ
հ/հ`220290126287000

ՀՎՀՀ`02225599

«ՖԵՆԻԿՍ ԹՐԱՎԵԼ»ՍՊԸ

Հասցե` Կոտայքի մարզ Նոր Գյուղ 1-ին փ.39 տ.

Հեռ.`091 66 60 03

Էլ-փոստ` feniks.travel@mail.ru

Բանկ`Ամերիաբանկ ՓԲԸ
հ/հ`1570058028380100       

հ/հ 1570058028380300

ՀՎՀՀ`02649406

«ՊԻԶԱԺ»ՍՊԸ

Հասցե` Սյունիքի մարզ ք.Սիսիան Ադամյան փ.թ.35

Հեռ.`077 233 266
044 233 266
099 233 266

Էլ-փոստ` pizazh.travel@mail.ru 

Բանկ`«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
հ/հ` 1150021081041083

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
հ/հ` 2052122161267001

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ`15700 61327480200
հ/հ`15700 61327480300
հ/հ`15700 61327480400
հ/հ`15700 61327480500
հ/հ`15700 61327480600
հ/հ`15700 61327480700
հ/հ`15700 61327480800

ՀՎՀՀ`01263709

«ԲԵՍՏ ՏՈՒՐ» ՍՊԸ

Հասցե` Ագաթանգեղոս 7, Երևան, ՀՀ

Գրիգոր Լուսավորիչ 17, Երևան, ՀՀ

Հեռ.`+374 10 58 70 70, +374 93 58 75 98; +374 10 58 27 58; +374 91 43 76 18

Էլ-փոստ` bt@besttour.am, incoming@besttour.am

Բանկ` Արդշինբանկ ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ
հ/հ` 2472302762030000

ՀՎՀՀ` 02631007

«Թրավել քլաբ»ՍՊԸ

Հասցե`ք.Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների փ., 26

Հեռ.` +374 97 33 98 13
Էլ-փոստ` galina_simonyan@yahoo.com

Բանկ`«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
հ/հ` 11500 13393043044

ՀՎՀՀ`90040195

«ԱՐՄ ԹՐԱՎԵԼ»ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ,  ք Երևան,  Կոմիտաս 7/3

Հեռ.` +37460660222

           +37499360222

Էլ-փոստ` infoarmtravel@gmail.com

Էլ. կայք`www.armtour.am

Բանկ`  Արդշինբանկ

հ/հ`    2474703417900000

ՀՎՀՀ`   02242537

 «ԿԱՐԲՈՆ »  ՍՊԸ

Իրավ. հասցե՝ ք.Երևան, Ավանեսովի փ., 4շ, 14 բն.

Գործ. հասցե՝ ք.Վաղարշապատ, Վազգեն Առաջին 5

հեռ. +374 94 900346
+374 99 900346

Էլ-փոստ` Karbon.travel@mail.ru

Բանկ`«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
հ/հ`220213332343000

ՀՎՀՀ`00447832

 

 

«Լունա Տուր» ՍՊԸ

Հասցե`ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր, Զորավար Անդրանիկի խճուղի 56
ՀՀ, ք. Երևան, Պարոնյան 15/1

Հեռ.` +374 91 546974
+374 93 546974
+374 10 505655

Էլ-փոստ` incoming@lunatour.am

Բանկ` Արարատ Բանկ ԲԲԸ
հ/հ`  1510038470440100

ՀՎՀՀ` 02612252

 

«ՍՄԱՐՏ - ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0023 , Արշակունյաց 2

Հեռ.` ( +374) 10 58 28 48
( +374) 96 66 28 68
( +374) 98 66 28 68

Էլ-փոստ` tourism.smartravel@gmail.com
smart_travel@mail.ru

Կայք ՝ www.smartravel.am

Բանկ` ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ
հ/հ`2050022365731001

ՀՎՀՀ`02616253

«ԱՆՌԻՎԱ-ՏՈՒՐ»  ՍՊԸ 

Իրավաբանական հասցե`                   

ՀՀ, Երևան, Խաղաղ Դոնի 27/59

Գործունեության հասցե`ՀՀ, Երևան, Ամիրյան 27  ՀՀ, Երևան, Կոմիտաս 20

Հեռ.` +374 60 611 110

         +374 33  222 865

         +374 91  222 865

Ֆաքս`
Էլ-փոստ` info@anrivagroup.com
s.arshakyan@anrivagroup.com

Էլ. կայք` anrivagroup.com
               booking.anrivatour.com

 

Բանկ`  ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/Հ  11815018822504

ՀՎՀՀ  00459822

       

«Սպուտնիկ»   ՍՊԸ

 

Հասցե` ք.Երևան, Մոսկովյան 31

 

Հեռ.` +37443779000/ +37444929000/

010539303


Ֆաքս` -------
Էլ-փոստ` info@sputnik.am

Էլ. կայք` www.sputnik.am

Բանկ` ID BANK

հ/հ` 11815000688000

ՀՎՀՀ`02501897 

«Ջազտուր-Ավիա»ՍՊԸ

Հասցե` ք․ Երևան, Լենինգրադյան 32 շ․, 14-15 արվեստանոց

 

Հեռ.` +37494638123


Ֆաքս` 

Էլ-փոստ`   jazztour.avia@mail.ru

Էլ. կայք` http://jazztouravia.com

 

 

 

 

Բանկ`,,Արդշինբանկ,, ՓԲԸ

հ/հ` 2474902555170000

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ՝ հ/հ

1570081003540100

ՀՎՀՀ`01849843

 

 

 

 

 

«ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼ ՕՋԱԽ»ՍՊԸ

 

 

Հասցե` Լոռու մարզ, Ախթալա համայնք, Նեղոց գյուղ, Թբիլիսյան  խճ․35

 Հեռ.`+374 98 99 47 55


Էլ-փոստ` high4skytravel@gmali.com

Էլ. կայք`   

 Բանկ`

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ  ԲԲԸ

հ/հ`163188102665

ՀՎՀՀ`06951415

«Արզնի Թրեվլ »ՍՊԸ

Հասցե`Կոտայքի մ, Նոր Գեղի, Առողջարանային փ, 4 փակ.

 

Հեռ.`041 40 55 51

Ֆաքս` 
Էլ-փոստ` arznitravel@mail.ru

Էլ. կայք` arznitravel.ru

Բանկ`Ինեկոբանկ ՓԲԸ

հ/հ`2050022380821002

ՀՎՀՀ`03539595

 

 

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00