Գլխավոր

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

Զբոսաշրջություն

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություններ ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման գործընթացի իրականացում

 

Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջությունն իր զարգացման տեմպերով և արդյունքներով երկրի առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից է: Զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականության նպատակները սահմնաված են «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և 2008 թվականի փետրվարի 13-ին ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգով:

Զբոսաշրջության բնագավառի պետական քաղաքականության նպատակն է մեծացնել զբոսաշրջության ներդրումը ազգային եկամտի ավելացման, համաչափ տարածքային զարգացման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման և աղքատության նվազեցման գործընթացում` պայմանավորված.

1) զբոսաշրջային այցելությունների քանակի աճով,

2) զբոսաշրջությունից ստացված եկամտի ավելացմամբ,

3) աշխատատեղերի ստեղծմամբ:

 

Ոլորտի վիճակագրություն

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄՈՒՄ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2020 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2019 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Հայաստան միջազգային այցելուների հետազոտություն / Սեպտեմբեր 2006թ. – Օգոստոս 2007թ. արդյունքների հաշվետվություն

2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում միջազգային այցելությունների վերաբերյալ ընտրանքային հետազոտություն 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹԻՎ

 

Զբոսաշրջության բնագավառի պետական ծրագրերը

1. «Ծաղկաձորը միջազգային չափանիշներին համապատասխանող զբոսաշրջության կենտրոն» նպատակային խնդիրների լուծման ծրագիր` հաստատված 2005թ. հունիսի 9-ի կառավարության նիստի N 948-Ն արձանագրային որոշմամբ

2. «Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգից բխող 2008-2012թթ. միջոցառումների ծրագիր»` հաստատված 2008թ. հոկտեմբերի 16-ի կառավարության նիստի N 1822-Ն արձանագրային որոշմամբ

3. «Ջերմուկ քաղաքի զարգացման 2009-2012թթ. ռազմավարություն»` հաստատված 2009թ. հուլիսի 16-ի կառավարության նիստի N 29-Ն արձանագրային որոշմամբ

4. «Տաթև» զբոսաշրջային կենտրոն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում` հաստատված 2009թ. հունիսի 26-ի կառավարության նիստի N 848-Ն արձանագրային որոշմամբ

5. «Գորիս քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման» ծրագիր` հաստատեված ՀՀ կառավարության որոշում 2013թ. հունվարի 31-ի N 77–Ա որոշմամբ

6. «Համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում Հայաստանի Հանրապետության մրցունակության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրը»` հաստատված ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի նիստի N 48 արձանագրային որոշմամբ

7. «Զբոսաշրջային ավտոբուսի որակավորման կարգը, ընթացակարգը, չափանիշները, վկայականի և նշանի ձևերը» հաստատված ՀՀ կառավարության 30 հուլիսի 2015 թվականի N 864 - Ն որոշմամբ

 

2011 թվականի հունվարի 1-ից զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեությունը չի լիցենզավորվում: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ մինչ այժմ ոլորտում լիցենզավորված զբոսավարների և ուղեկցորդների համար ՀՀ պետական տուրքի վճարումը դադարեցված է:

 

«Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը» 2021 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով  կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի շրջանակներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների ցանկը  և վերջիններիս հետ կնքված պայմանագրերը՝

 

«Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը» 2022 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի շրջանակներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների ցանկը և վերջիններիս հետ կնքված պայմանագրերը՝

 

 

Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ,  (+374 11) 597 197
Զբոսաշրջության կոմիտեի գլխավոր քարտուղար /պաշտոնակատար/, Մարի Գրիգորյան, (+374 11) 597 156
Զբոսաշրջության քաղաքականության վարչություն, (+374 11) 597 157
Միջազգային համագործակցության վարչություն, (+374 11) 597 159
Մարքեթինգի և խթանման վարչություն, (+374 11) 597 155

 

 

 

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00