Գլխավոր

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնումների գործընթաց

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի կարիքների համար իրականացվող գնման ընթացակարգերին առնչվող փաստաթղթերը հրապարակվում են http://gnumner.am/ և http://azdarar.am/ էլեկտրոնային կայքերում:

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել 552.79 KB

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ներբեռնել 320.01 KB

Պայմանագրերի շրջանակում կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ և հաշիվ-ապրանքագրեր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/1-16-01-68-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԾՁԲ-15/9-16-02/1-74-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված ծառայության հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՇՁԲ-15/3-16-04-80-16 պայմանագրի շրջանակում ձեռքբերված աշխատանքի հանձնման-ընդունման արձանագրություն և հաշիվ-ապրանքագիր

Բենզինի մատակարարում

ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ 15/1-16-01 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ 15/1-16-01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 214.39 KB

Պետության կարիքների համար բենզինի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/1-16-01-68-16

Գրասենյակային հաշվողական սարքերի պահպանում և վերանորոգում

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 1

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Գրասենյակային կահույք

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար գրասենյակային կահույքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր 1

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություններ

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 3

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 2

Պետության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր 1

«Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերում

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/03-89-16

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/01

Պետության կարիքների համար համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-16-06/02-87-16

Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05/2-85-16

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05/1-84-16

Պետության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-16-05-83-16

Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում

Պետության կարիքների համար գրասենյակային պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-16-09-108-16

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 217.18 KB

Ավտոպահեստամասերի մատակարարում

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

Պետության կարիքների համար ավտոպահեստամասերի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԷՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/6-16-08-109-16

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնման հայտ

ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/11-17-03» ծածկագրով ընթացակարգ Տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում

Պայմանագիր

Ընթացակարգի արձանագրություն տնտես.

Ներբեռնել 100.79 KB

Գնային առաջարկ

Ներբեռնել 621.27 KB

ՀՀ ՏԶՆՆ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-17-05» ծածկագրով ընթացակարգ Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում

պայմանագիր

պայամանագիր 1

ընթացակարգի արձանագրություն գրեն.

Ներբեռնել 108.62 KB

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար բենզինի ձեռքբերում

պայմանագիր

Ներբեռնել 621.63 KB

ընթացակարգի արձանագրություն

Ներբեռնել 104.06 KB

գնային առաջարկ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար գարսենյակային հաշվղական սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում

պայմանագիր քարթրիջ 2

Ներբեռնել 678.16 KB

պայմանագիր քարթ

Ներբեռնել 663.96 KB

գանային առաջարկ քարթ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար ավտոմոքենաների վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում

պայմանագիր

արձանագրություն

Ներբեռնել 554.15 KB

Ընթացակարգի արձանագրություն ավտո

Ներբեռնել 105.32 KB

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Շուկայիի վերահսկողության տսչության կարիքների համար դիզելային վառելիքի ձեռքբերում

պայմանագիր բենզին

Ներբեռնել 977.02 KB

գնային առաջարկ բենզին

արձանագրություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կարիքների համար տնտեսական,սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում /արտաբյուջե

պայմանագիր 52-17

պայմանագիր 55-17

պայմանագիր 54-17

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 529 333, (+374 11) 530 333, (+374 11) 525 232

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00