Արտադրանքի փորձարկում իրականացնող նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմինների ցանկ /ԵԱՏՄ/

ՑԱՆԿ
ԵԱՏՄ (ՄՄ) ՄԻ ՇԱՐՔ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՀԳՄ-ի անվանումը

Նշանակման վկայականի համարը
***
Նույնականացման    համարը 

Տվյալներ   
(գրանցման հասցե, էլ. հասցե, հեռախոս/ֆաքս)

Նշանակման վկայականի Ժամկետը
(սկիզբ/ավարտ)

նախարարի հրաման
«Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա  

Ն-01

***

Ն-01 (H-01) 2017

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-01 վկայականը վերաձևակերպվել է  28.02.2018թ.

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-01 վկայականը վերաձևակերպվել է  22.04.2019թ.

ՀՀ, ք. Երևան 0051, Կոմիտասի պողոտա,49/4
E-mail:standard-dialog@yandex.ru

22.04.2019թ/23.05.2021թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թ. հունիսի 6-ի N 512-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. փետրվարի  28-ի N 150-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի հունիսի 6-ի № 512-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» № 244-Ա

Արմսերտ ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-18

***

Ն-18(Н-18)2017

Երևան 0014,
Ն. Տիգրանյան 10/42
Հեռ. Ֆաքս +374 10 23-73-92
Էլ. հասցե: info@armcert.am

10.11.2017թ./29.06.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 1078-Ա հրաման
«Սերտիֆիկացման միջազգային կենտրոն» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-20

***

Ն-20(Н-20)2017

ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3

Հեռ.: (+374 60) 650-666

E-mail: internationalcc.org

05.12.2017թ./06.05.2019թ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1191-Ա հրաման
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-22
***
Ն-22(H-22)2018

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-22 վկայականը վերաձևակերպվել է 22.04.2019թ.

ՀՀ, ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն 0037, Չոլաքյան փ.,  տ. 23,

Էլ. հասցե: info@fdalab.am;

Հեռ.: (+374 60) 46-00-76

22.04.2019թ./26.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. հունվարի 29-ի N 60-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 22-ի «ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի հունվարի 29-ի № 60-Ա հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» 243-Ա հրաման

«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-05

***

Ն-05 (Н-05)2020

ք. Երևան, Կոմիտասի պող․ 49/2

Հեռ.: (+374 10) 23 46 68

Email: sarm@sarm.am

19.10.2020թ./26.08.2024թ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2020թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1320-Ա հրաման
«Ստանդարտների Ազգային ինստիտուտ» Փակ բաժնետիրական ընկերության Լաբորատոր փորձարկման կենտրոնի նավթամթերքի և ֆիզիկաքիմիական փորձարկման լաբորատորիա

Ն-26
***


Ն-26(Н-26)2018

ՀՀ, ք. Երևան 0051, Հ. Էմինի 31ա
Հեռ. +374 10 23 66 59

E-mail: sarm@sarm.am

16.08.2018թ/31.10.2020թ. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. օգոստոսի 16-ի N 671-Ա հրաման
«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի սննդամթերքի անվտանգության փորձարկման լաբորատորիա Ն-06
***
Ն-06(Н-06)2018

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի փող. 12

Հեռ. +374 12 404 404
+374 12 454 034

E-mail: info@armlab.am 

30.11.2018թ/29.11.2022թ. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի N 1069-Ա հրաման
«Նարեկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ ֆիզիկաքիմիկական և մանրէաբանական հետազոտությունների փորձարկման լաբորատորիա

Ն-10
***

Ն-10(H-06)2019

 

ՀՀ, ք. Երևան, Գետառի 4

Հեռ./ֆաքս: (+374 10) 52-65-27

Էլ. Հասցե: narek-lab@yandex.ru

23.04.2019թ./10.10.2022թ. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի «ՆԱՐԵԿ» գիտահետազոտական ՓԲԸ ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական հետազոտությունների փորձարկման լաբորատորիային Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի № 1141-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 251-Ա հրաման
«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոն» մասնաճյուղի փորձարկման լաբորատորիա

 Ն-29

***

Ն-29 (H-29)2019

ՀՀ, ք. Երևան, Հերացի 12

Հեռ./ֆաքս: (+374 11) 61-04-24

Էլ. Հասցե:  ncdc.referenslab@gmail.com

22.05.2019թ./10.10.2021թ. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մայիսի 22-ի «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոն» մասնաճյուղի փորձարկման լաբորատորիային Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու մասին» № 310-Ա հրաման
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-08

***

Ն-08 (H-08)2019

 

Հասցե` Կոմիտասի պող. 49/4

Էլ. հասցե` 02371748@mail.ru

Հեռ. +374 10 23 71 74

07.11.2019-24.10.2022 ՀՀ էկոնոմիկայի 2019 թվականի նոյեմբերի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիայի Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու մասին» N 1380-Ա հրաման
«ՏԵՍՏՍՎՅԱԶ» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիա

Ն-34
***
Ն-34 (Н-34) 2020

ՀՀ, ք․ Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Րաֆֆու 111
Հեռ. Ֆաքս +374 11 66-10-01
Էլ. հասցե: info@testsvyaz.am

25.06.2020թ./15.05.2023թ. ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 708-Ա հրաման

 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՀԳՄ-ՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԿՑՎԱԾ ՖԱՅԼԵՐՈՒՄ

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542 503, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00