Արտադրանքի սերտիֆիկացում իրականացնող նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմինների ցանկ /ՀՀ/

ՑԱՆԿ
ՀՀ ՄԻ ՇԱՐՔ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

ՀԳՄ-ի անվանումը

Նշանակման վկայականի համարը
***
Նույնականացման համարը  

 Տվյալներ   
(գրանցման հասցե, էլ. հասցե, հեռախոս/ֆաքս) 

Նշանակման վկայականի Ժամկետը
(սկիզբ/ավարտ)

 Նախարարի հրաման 
Արմսերտ ՍՊԸ արտադրանքի սերտրֆիկացման մարմին

Ն-17
***
Ն-17(Н-17)2017

Երևան 0014,
Ն. Տիգրանյան 10/42
Հեռ. Ֆաքս +374 10 23-73-92
Էլ. հասցե: info@armcert.am

10.11.2017թ./29.06.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 1078-Ա հրաման
«Սերտիֆիկացում և որակ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկման մարմին

Ն-21
***

Ն-21(Н-03)2017

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-21 վկայականը վերաձևակերպվել է 24.05.2019թ.

ք Երևան Դրոյի 9, բն.42
Հեռ./Ֆաքս:374 (60)-46-00-76 (102)
E_mail:cb@tonusles.am
27.12.2017թ/08.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների  նախարարի 2017թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1272-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մայիսի 24-ի ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ի № 1272-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին N319-Ա հրաման

«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-04
***

Ն-04(Н-04)2019

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-04 վկայականը վերաձևակերպվել է 
22.04.2019թ.

ՀՀ,  ք.Երևան,   Կոմիտասի պող.  49/4,
Հեռ./Ֆաքս:(374 10) 28-56-20
E_mail:sarm@sarm.am
22.04.2019թ/08.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018թ. փետրվարի 2-ի թիվ 82-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 22-ի «ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 82-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» № 242-Ա հրաման

«Էքսպերտ սերվիս» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-23
***

Ն-23(Н-23)2018

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-23 վկայականը վերաձևակերպվել է 
07.03.2019թ.

ՀՀ, ք. Գյումրի, ՎարդԲաղ 1-ին թաղամաս, 1-ին միկրոշրջան, 2-րդ շենք, բն. 23

Էլ. հասցե; service@expertservice.am

Հեռ.: (+374 91) 40-07-85

02.02.2018թ/25.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018թ. փետրվարի 2-ի թիվ 81-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մարտի 7-ի «ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 81-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» № 148-Ա

«Նարեկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-16
***

 

Ն-16 (H-16)2019

ՀՀ, ք. Երևան, Գետառի 4

Էլ. Հասցե: info@certification.am

Հեռ./ֆաքս: (+374 10) 52-45-19

23.04.2019թ./10.10.2022թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի «ՆԱՐԵԿ» գիտահետազոտական ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 6-ի № 624-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 250-Ա հրաման

«Էմ Ջի Էքսպերտ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-28
***

 

Ն-28 (H-10)2019

ՀՀ, ք. Երևան, համայնք Կենտրոն, Արշակունյաց պ.1-ին նրբ.,տուն 28

Հեռ./ֆաքս: (+374 91) 42-30-55

info@mgexpert.am

20.03.2019թ./27.02.2022թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մարտի 20-ի «Էմ Ջի Էքսպերտ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) եվ ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու մասին» № 171-Ա հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

 

Ն-07

***

Ն-07 (H-07)2019

 

Հասցե` Կոմիտասի պող. 49/4
Էլ. հասցե` 0237174@mail.ru
Հեռ. +374 10 23 71 74, +374 10 23 73 81

23.10.2019/23.08.2023

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու մասին»1286-Ա հրաման

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտրֆիկացման մարմին

Ն-02


***
Ն-02(Н-02)2018

ՀՀ, ք. Երևան, Կորյունի 19ա, 5-րդ հարկ
Հեռ.  +374 10 52-67-24

Ֆաքս +374 10 54-14-01

Էլ. հասցե: info@shincertificate.net

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրիք» 83-րդ հոդվածի` Վիճարկման հայցի վարույթ ընդունելը կասեցնում է վիճարկվող վարչական ակտի կատարումը մինչև 29.06.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. փետրվարի 13-ի թիվ 110-Ա հրաման

«Փ. Աբաջյան» ՍՊԸ արտադրանքի սերտրֆիկացման մարմին

Ն-25

***

Ն-25(Н-25) 2020

 

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը` ՀՀ, Շիրակ, Գյումրի Քաղաք, Ե.Չարենցի 27/3

Գործունեության իրականացման վայրը` ՀՀ, Երևան, Աջափնյակ Համայնք, Աջափնյակ Գ-1 թաղ 2/24

Էլ. հասցե` pabajyan@mail.ru

Հեռ./ֆաքս: + 374 60 650392, + 374 93 790392

05.03.2020թ./08.05.2023թ.

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2020 թվականի մարտի 5-ի «Փ. Աբաջյան» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին  Հայաստանի Հանրապետության ազգային տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու  և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի N 113-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 334-Ա հրաման

 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՀԳՄ-ՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԿՑՎԱԾ ՖԱՅԼԵՐՈՒՄ

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542 503, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00