Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառում

Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր ներդրումները խթանելու նպատակով մշակվել է «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 2022թ․ օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշումը։ Համաձայն օժանդակության ծրագրի՝ մասնավոր ներդրումները խթանելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներդրումային ծրագիր իրականացնող կազմակերպությանը (այսուհետ՝ շահառու) տրամադրում է օժանդակություն ներդրումային ծրագրի իրականացման համար նախատեսված տարածքն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքով ապահովման ճանապարհով։ Ենթակառուցվածքներ են համարվում ճանապարհները, ջրամատակարարման (այդ թվում՝ ոռոգման նպատակով), ջրահեռացման, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և հեռահաղորդակցության համակարգերը։ Կառավարության կողմից տրամադրվող օժանդակությունը ենթակառուցվածքի կառուցումն է։ Ընդ որում, ենթակառուցվածքի սեփականության, տնօրինման և տիրապետման իրավունքը պատկանելու է Կառավարությանը։

Ծրագրի պայմանները

 • Շահառուի կողմից ներդրումային ծրագիրը պետք է իրականացվի Երևան քաղաքի առաջին և երկրորդ կադաստրային գոտուց դուրս տարածքում։
 • Ներդրումային ծրագիրը պետք է ուղղված լինի գյուղատնտեսության (Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» (այսուհետ՝ ՏԳՏԴ) A խումբ), մշակող արտադրության (ՏԳՏԴ C խումբ) կամ ծառայությունների մատուցման (ՏԳՏԴ H 52, I, J, K, L, M 73, P, Q, R խմբեր) կազմակերպմանը։
 • Ներդրումային ծրագրի իրականացման համար տարածքի նկատմամբ շահառուն պետք է ունենա գրանցված սեփականության կամ կառուցապատման կամ վարձակալության իրավունք:
 • Շահառուն օժանդակություն ստանալու նպատակով հայտի ներկայացման պահի դրությամբ չպետք է ունենա չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ հարուցված վարչական վարույթ:
 • Շահառուն որոշումը ընդունվելուց 10 օր հետո պատասխանատու մարմին պետք է  ներկայացնի ենթակառուցվածքների արժեքի չափով բանկային երաշխիք։ (Երաշխիքի հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 24-րդ գլխի 5-րդ բաժնով ):
 • Կառավարության կողմից կառուցվող ենթակառուցվածքի արժեքը չի կարող գերազանցել՝
   1) մինչև 500 մլն դրամ ներդրումային ծրագրի իրականացման համար՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 10 տոկոսը.
   2) 500 մլն դրամ և ավելի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 20 տոկոսը,
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված համայնքներում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի դեպքում՝ ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 40 տոկոսը:

Ներդրումների ընդհանուր ծավալը հաշվարկվում է հայտ ներկայացնելու պահից սկսած, մինչ այդ կատարված ներդրումները չեն հաշվարկվում։

Դիմելու կարգը

 1. Օժանդակություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմումը և անհրաժեշտ փաստատթղթերը ներկայացնել ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն։
 2. էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է այն և թերությունների բացակայության դեպքում մշակում կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծը և ներկայացնում շահագրգիռ մարմիններին՝ կարծիքի, իսկ հայտում թերությունների առկայության դեպքում վերադարձնում է շահառուին
 3. Կարծիքները ստանալուց հետո Էկոնոմիկայի նախարարությունը ամփոփում է դրանք և նախագիծը սահմանված կարգով ներկայացնում կառավարության քննարկմանը։ Նախագծի քննարկման արդյունքների վերաբերյալ նախարարությունը եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում է շահառուին։
 4. Որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում շահառուն պատասխանատու մարմին է ներկայացնում ենթակառուցվածքների գումարի չափով բանկային երաշխիք։
 5. Բանկային երաշխիքը ներկայացնելուց քսան օր հետո պատասխանատու մարմինը պայմանագիր է կնքում շահառուի հետ՝ ծրագրի իրականացման և աջակցության տրամադրման վերաբերյալ։
 6. Շահառուի կողմից ներդրումային ծրագրի չիրականացման արդյունքում վերջինս փոխհատուցում է կառավարության կողմից ենթակառուցվածքի կառուցման նպատակով տվյալ պահի դրությամբ կատարված ծախսերը և ենթակառուցվածքի կառուցման հետևանքով պատճառված վնասները ներկայացված բանկային երաշխիքից։ Փոխհատուցման արդյունքում ենթակառուցվածքի մասով սեփականության փոփոխություն տեղի չի ունենում։

Անհարաժեշտ փաստաթղթերը

 1. Հայտ՝ N 1 ձև,
 2. Ներդրումային ծրագրի ամփոփ նկարագիրը՝ N 2 ձև,
 3. Օժանդակություն ստանալու նպատակով ակնկալվող ենթակառուցվածքների մանրամասն նկարագրությունը, մասնավորապես՝ ենթակառուցվածքի ծրագիրը, այդ թվում՝ քարտեզի վրա, հողամասերի ցանկը, ներառյալ՝ կադաստրային ծածկագրերն ու սեփականատերերի մասին տեղեկատվությունը, կառուցման համար անհրաժեշտ ծախսերի գնահատումը, ներառյալ՝ անհրաժեշտ հողերի ձեռքբերման և նախագծման ծախսերը,
 4. տեղեկատվություն հողի/տարածքի նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթերը,
 5. WGS-84 (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի քարտեզով ներդրումային ծրագրի վայրը ու ենթակառուցվածքների ծրագրերը

Ծրագրի վերաբերյալ առավել մանրամասն (այդ թվում՝  օժանդակության տրամադրման կարգի և պայմանների, հայտի ձևաչափի վերաբերյալ) տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարելի է անցնել հետևյալ հղմամբ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել՝  +374 011 597 119 հեռախոսահամարով։ 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 597 411, (+374 11) 597 254, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00