Աշխատանքային պարտականությունները

Պահանջվող որակավորում

• Բարձրագույն կրթություն.

• Հարկային, մաքսային, քաղաքաշինության, ընկերությունների և իրավունքների պետական գրանցման, սնանկության, դատական, բաժնետիրական ու սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին, մրցակցության և առևտրի ու ծառայություների օրենսդրության իմացություն.

• Հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ աշխատանքային պարտականությունների ոլորտներից մեկում չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.

• Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office փաթեթ)

• Օտար լեզուների իմացություն.

• Կառավարման հմտություններ:

 

Աշխատանքային պարտականությունների շրջանակը

• իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային մակարդակով մրցունակ գործարար և ներդրումային միջավայրի ձևավորմանն ուղղված քաղաքականության մշակման և դիտանցման աշխատանքները.

• իրականացնել գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների մշակմանն ու կիրարկմանն ուղղված աշխատանքներ.

• իրականացնել գործարար միջավայրի բարելավմանը խոչընդոտող խնդիրների վերացման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացմանն ուղղված աշխատանքներ.

• իրականացնել «Գործարարությամբ զբաղվելը» վարկանիշային զեկույցով գնահատվող ոլորտների ուսումնասիրություն և առկա ընթացակարգերի պարզեցման ուղղությամբ ներկայացնում է առաջարկություններ.

• իրականացնել գործարար համայնքի հետ հետադարձ կապի ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ, մասնավորապես` իրավական ակտերի նախագծերի և բարեփոխումներին միտված առաջարկությունների քննարկումներ վերջինիս հետ.

• իրականացնել գործարար ու ներդրումային միջավայրի բարելավման տեսանկյունից` հարկային և մաքսային ոլորտներում խնդիրների վերհանում, քաղաքականության մշակում և առաջարկությունների ներկայացում.

• իրականացնել ՀՀ-ի գործարար միջավայրը կարգավորող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները.

• իրականացնում է ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության մշակումը, տնտեսական մրցակցության զարգացմանը խոչընդոտող խնդիրների վերհանումը և դրանց լուծման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացումը

• իրականացնում է կորպորատիվ կառավարման մշակույթի զարգացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակումը.

• իրականացնում է ՀՀ-ում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ուղղված քաղաքականության մշակումը:

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00