ԵԱՏՄ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգերի ցանկ

Երկաթուղային շարժակազմի անվտանգության մասին
О безопасности железнодорожного подвижного состава

Արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին
О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта

Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին
О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

Փաթեթվածքի անվտանգության մասին
О безопасности упаковки

Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности низковольтного оборудования

Խաղալիքների անվտանգության մասին
О безопасности игрушек

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков

Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности машин и оборудования

Վերելակների անվտանգություն
Безопасность лифтов

Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին
О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту

Ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգություն
Безопасность автомобильных дорог

Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների անվտանգության մասին
О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе

Հացահատիկի անվտանգության մասին
О безопасности зерна

Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին
О безопасности колесных транспортных средств

Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на масложировую продукцию

Սննդամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности пищевой продукции

Սննդամթերքի մակնշման մասին
Пищевая продукция в части ее маркировки

Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности продукции легкой промышленности

Անհատական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին
О безопасности средств индивидуальной защиты

Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն
Электромагнитная совместимость технических средств

Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին
О безопасности мебельной продукции

Փոքրաչափս նավերի անվտանգության մասին
О безопасности маломерных судов

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ եւ դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания

Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ
Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств

Քսանյութերին, յուղերին եւ հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին
О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական տրակտորների և դրանց կցորդների անվտանգության մասին
О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов

Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности молока и молочной продукции

Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности мяса и мясной продукции

Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ
Технический регламент на табачную продукцию

Հրատեխնիկական արտադրատեսակների անվտանգության մասին
О безопасности пиротехнических изделий

Պայթուցիկ նյութերի և դրանց հիմքով արտադրատեսակների անվտանգության մասին
О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе

Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին
О безопасности рыбы и рыбной продукции

♦ Որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված ածխաջրածնային գազերին ներկայացվող պահանջներ
Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива

♦ Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին
Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

♦ Ատրակցիոնների անվտանգության մասին 
О безопасности аттракционов

♦ Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումների անվտանգության մասին
О безопасности оборудования для детских игровых площадок

♦ Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը
О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00