ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների նկատմամբ համապատասխանության գնահատմանը վերաբերող տեղեկատվություն

ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնց կարգավորման օբյեկտ հանդիսացող համապատասխան արտադրանքի համար /ըստ ցանկերի/ մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը 2016 թվականի հունվարի 1-ից ուղեկցվում է այդ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացմամբ.

1. «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 020/2011)
/«Электромагнитная совместимость технических средств»/

2. «Ցորենի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 015/2011)
/«О безопасности зерна»/

3. «Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 024/2011)
/«Технический регламент на масложировую продукцию»/

4. «Պայթյունավտանգ նյութերի և դրանց հիման վրա պատրաստված արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 028/2012)
/«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»/

5. «Մրգերից և բանջարեղենից պատրաստված հյութերի արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 023/2011)
/«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»/

6. «Խաղալիքների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 008/2011)
/«О безопасности игрушек»/

7. «Վերելակների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 011/2011)
/«Безопасность лифтов»/

8. «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011)
/«О безопасности низковольтного оборудования»/

9. «Գազանման վառելիքով աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 016/2011)
/«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»/

10. «Պիրոտեխնիկական (հրագործական) արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 006/2011)
/«О безопасности пиротехнических изделий»/

11. «Անձնական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 019/2011)
/«О безопасности средств индивидуальной защиты»/

12. «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011)
/«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»/

13. «Քսայուղերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների նկատմամբ պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 030/2012)
/«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»/

ԵԱՏՄ հետևյալ տեխնիկական կանոնակարգերի կարգավորման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի համար համապատասխան անվանացանկեր ԵԱՏՀ կողմից հաստատված չեն, սակայն համապատասխան արտադրանքի համար մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը նույնպես պետք է ուղեկցվի այդ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված կարգով համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի ներկայացմամբ.

1. «Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 012/2011)
/«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»/

2. «Մասնագիտացված սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում` դիետիկ բուժական և դիետիկ պրոֆիլակտիկ սննդի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 027/2012)
/«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»/

3. «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և օժանդակ տեխնոլոգիական միջոցների անվտանգության պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 029/2012)
/«Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»/

4. «Բարձր ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 032/2013)
/«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»/

5. «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 033/2013)
/«О безопасности молока и молочной продукции»/

6. «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 034/2013)
/«О безопасности мяса и мясной продукции»/

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428, (+374 11) 529 231

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00