Գյուղատնտեսության ոլորտի տվյալների վերլուծաբանի հայտարարություն

Նկարագրություն

Առաջադրանքի նպատակն է` տեխնիկական աջակցություն տրամադրել ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսության վարչություններին՝ խթանելու փաստերի վրա հիմնված գյուղատնտեսության քաղաքականության մշակումը, ինչպես նաև օգնել մեծացնելու քաղաքականության ազդեցությունը՝ տնտեսական վերլուծությամբ և բարձրակարգ պետական քաղաքականության խորհրդատվությամբ։   

 

Պարտականություններ

 • Վերանայել ու ստանդարտացնել Էկոնոմիկայի նախարարությունում գոյություն ունեցող գյուղատնտեսական տվյալների հավաքագրման գործընթացները՝ ներառելով, սակայն չսահմանափակվելով  ուսումնասիրությունների մեթոդաբանություններով և հարցաթերթիկներով/ հարցումներով։
 • Վերանայել, բարելավել և ստանդարտացնել (հնարավորության և պատեհության դեպքում) տվյալների վերլուծության առկա մեթոդները և մշակել տվյալների վերլուծության գործնական ուղեցույցներ՝ ներառելու համապատասխան մեթոդները և ծրագրերը (այսինքն՝ SPSS, Stata, և/կամ GAMS և Excel-ի ընդլայնված գործառույթներ)։
 • Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան վարչությունների և ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի (Armstat) (հնարավորության դեպքում՝ նաև այլ աղբյուրների) հետ սերտորեն և համակարգված աշխատելով՝ մշակել գյուղատնտեսության մի շարք առանցքային ցուցանիշներ, որի համար Armstat-ը կարող է պարբերական հիմունքով, ինչպես նաև քաղաքականության հատուկ պահանջների հիման վրա հավաքագրել անհրաժեշտ ողջ տվյալները։
 • Մշակել և ներկայացնել ավելի ռազմավարական մոտեցում` վերլուծելու գյուղատնտեսության քաղաքականությունների ազդեցությունը ոլորտային և ազգային մակարդակներում, ներառյալ՝ տարածաշրջանային քաղաքականությունների ազդեցությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության վրա։
 • Ձեռնարկել գործողություններ, որոնք ուժեղացնում են Էկոնոմիկայի նախարարության՝ փաստերի հիման վրա որոշումների կայացումը՝ աջակցելով ոչ պետական շահագրգիռ կողմերի, գիտահետազոտական հաստատությունների և մասնավոր ոլորտի հետ ամուր կապերի պահպանմանը, որպես գյուղատնտեսության քաղաքականության մշակման գործընթացը բարելավելու մի մաս։
 • Բարելավել գյուղատնտեսության քաղաքականության մշակման տեղեկատվական գործընթացը՝ գյուղատնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ պարբերական (ամսական և/կամ եռամսյակային) ամփոփագրեր և տեղեկագրեր ներկայացնելով։
 • Վերանայել, վարել և պարբերաբար թարմացնել տվյալների մուտքագրման/ելքագրման թեստավորման և վավերացման մեթոդաբանությունը, եթե/երբ կա նման անհրաժեշտություն։
 • Աշխատել Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան գյուղատնտեսության վարչությունների հետ՝ ըստ անհրաժեշտության փոփոխելու/ստեղծելու տվյալների բազայից տվյալների նոր տեսակի ելքագրում, ինչպիսիք են՝ գծապատկերները, աղյուսակները, հարցումները և այլն։
 • Վարել և թարմացնել Ծրագրով ստեղծված տվյալների շտեմարանն ու ձեռնարկը։
 • Իրականացնել հակիրճ և իրավիճակային (ad-hoc) ուսուցումներ Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան աշխատակազմի համար տվյալների բազայի օգտագործման վերաբերյալ և բացատրել դրա արժեքը գյուղատնտեսության քաղաքականության վերլուծության, ձևավորման և իրականացման գործում։
 • Սերտորեն աշխատել նախարարության այլ համապատասխան մասնագետների հետ՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելու ավելի լավ կիրառել վերլուծական հմտություններն իրենց գործողություններում։

 

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության ոլորտում և փորձի առկայություն տնտեսական վերլուծության, գյուղատնտեսության և քանակական վերլուծության բնագավառում;
 • Հայաստանի տնտեսության, հատկապես՝ գյուղատնտեսության ոլորտի և հասանելի վիճակագրական տեղեկատվության ու տվյալների ընկալում;
 • Փորձի առկայություն գյուղատնտեսական տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բնագավառում՝ վիճակագրական վերլուծություն իրականացնելու և համապատասխան ծրագրեր (SPSS, Stata, GAMS և Excel-ի ընդլայնված գործառույթներ) օգտագործելու խորը հմտությամբ;
 • Փորձի առկայություն տնտեսական և ֆինանսական հատվածի խնդիրների վերաբերյալ քաղաքականության ամփոփագրերի պատրաստման բնագավառում:
 • Գերազանց գրավոր հաղորդակցման հմտություններ՝ անգլերենի սահուն իմացությամբ (գրավոր և բանավոր):

 

Հավելյալ նշումներ
Նախատեսվում է աշխատանքները իրականացնել Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ 2021թ.-ի հուլիսից մինչև 2022թ.-ի մայիս:

Ոլորտ
Տնտեսագիտություն

Դիմումներն ուղարկել
Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևով մինչև 2021թ. հունիսի 25-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով:
Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am; gsevoyan@mineconomy.am

 

Հայաստանում 2021թ․ նախատեսվող ցուցահանդես-տոնավաճառների ցանկ

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔ

(+374 11) 597 150, (+374 11) 597 153

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00