ՀԳՌԿՄ 2–ի Համայնքների զարգացման գծով մասնագետի ծառայությունների հրավեր

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիր՝ Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ (ՀԳՌԿՄ 2-րդ) ծրագիր
Ծրագրի համարը՝  P133705
Վարկի/Փոխառության համարը՝ Վարկ No.8374-AM
Նշանակման անվանումը՝ Համայնքների զարգացման գծով մասնագետի ծառայություններ
Հղման համարը՝  SOE-14-20  /ըստ Գնումների պլանի/
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ստացել է վարկ «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ ծրագիրի (ՀԳՌԿՄ 2) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով իրականացնել «Համայնքների արոտավայրերի/անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի շրջանակներում Համայնքների զարգացման գծով մասնագետի ծառայությունները:

Խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է` խթանել Ծրագրի իրականացմանը և աջակցել բաղադրիչի համակարգողին՝ ապահովելու բաղադրիչի գործունեության անխափան աշխատանքը.    

Խորհրդատուի ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝  

 • Մասնակցել Համայնքների Գյուղատնտեսական Ռեսուրսների Կառավարման և Մրցունակության երկրորդ (ՀԳՌԿՄ 2) Ծրագրի իրականացմանը;
 • աջակցել ՀՀ 8 մարզի մարզային համակարգողների (ՄՀ) հետ աշխատանքի համակարգմանը;
 • մասնակցել ՀԳՌԿՄ 2 Ծրագրի քննարկումներին` կենտրոնական, մարզային և համայնքային մակարդակներում, անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել մարզային սեմինարների նախապատրաստական աշխատանքներին և մարզային մակարդակի այլ գործունեություններին;
 • ՀԳՌԿՄ 2 Ծրագրի Բաղադրիչ 1-ի գործողությունների շրջանակում, ըստ անհրաժեշտության,    համագործակցել միջազգային խորհդատուների, ինչպես նաև միջազգային, հասարակական և այլ կազմակերպությունների հետ;
 • վերանայել ՀԱԿԱԶԿ-ի կողմից ներկայացված Արոտների կառավարման և անասնապահության զարգացման պլանները և վերջնական տարբերակները ներկայացնել բաղադրիչի համակարգողին;
 • նախապատրաստել ՀԳՌԿՄ 2 և համայնքի/կոոպերատիվի միջև անհրաժեշտ պայմանագրերի նախագիծը;
 • աջակցել արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվների  աշխատանքների կազմակերպմանն ու զարգացմանը;
 • աջակցել և հետևել արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվների՝ մշակված ձևաչապով տարեկան աշխատանքային պլանների և բյուջեների մշակմանը;
 • ստուգման ենթարկել և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկ ներկայացնել կոոպերատիվներին՝ պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվությունների և տարեկան ամփոփիչ հաշվետություններում շտկումներ կատարելու և հաստատված ձևաչափերը պահելու ուղղությամբ;
 • Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում Կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԿՏՀ, MIS) պարբերաբար ներմուծել նորացված տվյալներ և ապահովել համակարգով հաշվետվությունների կազմումը և արտահանումը;
 • Ներկայացնել առաջարկություններ ԿՏՀ ավելի արդյունավետ աշխատանքի վերաբերյալ;
 • ՀԱԱԿՀ բաղադրիչի համակարգողի հանձնարարությամբ նախապատրաստել անհրաժեշտ տեղեկանքների, նամակների, հաշվետվությունների նախագծերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր;
 • Ժամկետներում կատարել Ծրագրի ղեկավարի և ՀԱԱԿՀ բաղադրիչի համակարգողի կողմից տրված հանձնարարականները։

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչությունը (ԳԾԻՎ) սույնով հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրվածության հայտերը ծառայության մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs), որոնք ներառում են տեղեկատվություն ծառայությունների իրականացման համար պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ:

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

 1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բիզնես-կառավարման, գյուղատնտե¬սության կամ հարակից ոլորտներում,
 2. Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 3. Դոնորների հետ աշխատելու փորձ, բիզնես և կառավարման պլանների մշակման կամ վերլուծության փորձ,
 4. Հայերերեն լեզվի (գրավոր և բանավոր) գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն, ռուսերեն լեզվի իմացությունը դիտարկվում է որպես առավելություն,
 5. Համակարգչի՝ հատկապես MS Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն:
   

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլին խորհրդատուները չեն գնահատվելու:

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9 կետին. ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից, հունվար 2011 («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»), որտեղ մասնավորապես նշվում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցով սահմանված Խորհրդատուների Որակավորման վրա հիմնված ընտրության ընթացակարգով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեում, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևով մինչև 2020թ. հուլիսի 13-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով:
Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00