ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետի ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիր՝ Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ (ՀԳՌԿՄ 2-րդ) ծրագիր
Ծրագրի համարը՝ P133705
Վարկի համարը՝ Վարկ No.8374-AM
Նշանակման անվանումը՝ Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ
Հղման համարը՝  SOE-12-20  /ըստ Գնումների պլանի/
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ստացել է վարկ «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ ծրագրի (ՀԳՌԿՄ 2) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով վճարել Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետի ծառայությունները:

Խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է` աջակցել ՀԳՌԿՄ2 ծրագրի իրականացմանը և Ծրագրի թիմին` ապահովելու Ծրագրի գործունեության սահուն աշխատանքը: ՀԳՌԿՄ2 ծրագրի գնահատման և մոնիտորինգի մասնագետը պատասխանատու կլինի Ծրագրի գործունեության և Ծրագրի մակարդակում հաշվետվողականության ընդհանուր մոնիտորինգի համար:  

Խորհրդատուի ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝

 1. կառավարել աշխատանքների կատարման մոնիտորինգի շրջանակը հստակ նպատակներով, արդյունքներով, ներդրումներով, գործընթացներով, ցուցանիշներով, տվյալների կարիքներով և աղբյուրներով, ինչպես նաև զեկուցող ձևաչափերով և հաճախականությամբ` արդյունավետ մոնիտորինգի անցկացման, հաշվետվության և լրամշակման գործընթացի նպատակով,
 2. հավաքագրել պարբերական տվյալներ և տեղեկություններ նախնական տվյալների վերաբերյալ` Ծրագրի ընդհանուր առաջընթացը գնահատելու և հաշվետվություն ներկայացնելու համար,
 3. սերտորեն համագործակցել Ծրագրի կառավարման տեղեկատվական համակարգում (ԿՏՀ) տվյալներ մուտքագրող Ծրագրի պատասխանատու աշխատակազմի հետ` տվյալների ճշգրիտ մուտքագրումը և լրամշակումը ապահովելու համար,
 4. վերահսկել և ապահովել լրամշակված ԿՏՀ-ի աշխատանքը,
 5. ուսումնասիրել կառավարման տեղեկատվական համակարգը և համաձայնել անհրաժեշտ փոփոխությունների կամ ռեսուրսների շուրջ` ապահովելով տվյալների որակի և քանակի պահանջների բավարարումը,
 6. մոնիտորինգի ենթարկել և հետևել շահագրգիռ կառույցների հետ տարբեր առաջարկների, հանդիպումների, հաշվետվությունների, աշխատանքային փաստաթղթերի առաջընթացին,
 7. առանձնացնել հիմնական խնդիրները, Ծրագրից քաղած դասերը և լավագույն գործելակերպերը և անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել ուսումնասիրություն և փաստաթղթային ձևակերպում,
 8. ըստ անհրաժեշտության Ծրագրի պահանջներին համապատասխան  առաջարկել լրամշակումներ մոնիտորինգի գործողությունների վերաբերյալ` խորհրդակցելով Ծրագրի ղեկավարի և ՀԲ աշխատանքային թիմի հետ,
 9. ուսումնասիրել առկա տվյալների աղբյուրների որակը, դրանց հավաքագրման մեթոդները և այն աստիճանը, որով կտրամադրվեն ելակետային որակյալ տվյալներ միջնաժամկետ և ավարտական գնահատումների համար,
 10. ուսումնասիրել փաստաթղթերի նախագծերը և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել մեկնաբանություններ` ապահովելով մոնիտորինգի պահանջների համապատասխանությունը կառավարման կարիքների հետ,
 11. նախագծել և կազմակերպել ելակետային հետազոտություններ և դրանց հիման վրա հետևողական հարցումներ,
 12. կազմակերպել տվյալների հավաքում աշխատանքների կատարման առանցքային արդյունքների և ազդեցության ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու նպատակով,
 13. պատրաստել անհրաժեշտ կանոնավոր հաշվետվություններ Ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ,
 14. թարմացնել ծրագրի կատարողականության ցուցանիշները` հիմնվելով Ծրագրի արդյունքների շրջանակի վրա,
 15. պատրաստել այլ հաշվետվություններ` ըստ անհրաժեշտության:
   

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչությունը (ԳԾԻՎ) սույնով հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրվածության հայտերը ծառայության մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs), որոնք ներառում են տեղեկատվություն ծառայությունների իրականացման համար պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ:

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

 • Բարձրագույն կրթություն Տնտեսագիտության, Իրավագիտության կամ համայնքային զարգացմանն առնչվող ոլորտում;
 • Զարգացման ծրագրերի կառավարման և գնահատման պրակտիկ փորձ;
 • Մոնիտորինգի և գնահատման ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ;
 • Տարբեր մակարդակներում համագործակցության փորձ և հմտություններ;
 • Անգլերեն և հայերեն լեզուների՝ աշխատանքային մակարդակի իմացություն
 • Համակարգչային գրագիտություն;
 • Միջազգային կազմակերպություններում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն։

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլին խորհրդատուները չեն գնահատվելու:

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9 կետին. ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից, հունվար 2011 («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»), որտեղ մասնավորապես նշվում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցով սահմանված Խորհրդատուների Որակավորման վրա հիմնված ընտրության ընթացակարգով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեով:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևով մինչև 2020թ. մայիսի 11-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով:
Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00