ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՓՈՒԼԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ2-3)

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.12-Մ4-2)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի պետ (ծածկագիր` 23-32.9-Ղ4-2)

Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.9-Մ2-3)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.13-Ղ3-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.4-Մ4-2)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.6-Մ4-1)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի գլխավոր անասնաբույժ (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ2-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր տնտեսագետ (ծածկագիր` 23-33.2-Մ2-8)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի ավագ տնտեսագետ (ծածկագիրը՝ 23-33.2-Մ4-1)

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ6-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-33․4-Մ2-4)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-1)

Պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.3-Մ2-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.4-Մ2-6) 

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.9-Մ4-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.4-Մ2-4)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության գլխավոր խորհրդատու (ծածկագիրը՝ 23-32.5-Մ2-3)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.9-Ղ3-1)

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32.6-Մ2-1)

Ձեռներեցության զարգացման վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․12-Մ4-2)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-3)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ2-5) 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ4-3)

Գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչության գործարար միջավայրի բարելավման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.9-Մ2-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.4-Մ2-6) 

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.2-Ղ4-1)

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության բարեվարքության հարցերով կազմակերպչ (ծածկագիր՝ 23-33.4-Մ2-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Ղ4-2)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության բուսասանիտարիայի բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.2-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-7)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ4-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-6)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-4)

Գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-5)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Մ2-1)

Սննդամթերքի անվտանգության վարչության անասնաբուժության բաժնի ավագ անասնաբույժ (ծածկագիր՝ 23-32.2-Մ4-1)

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.8-Ղ3-1) 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 23-32.13-Մ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Ղ4-3)

Ձեռներեցության զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.12-Մ2-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության ագրոպարենային ոլորտի փաստաթղթերի ուսումնասիրման և տեղեկատվության ամփոփման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Ղ4-3)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգտագործման բաժնի պետ (ծածկագիրը՝ 23-32.4-Ղ4-2)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-32․4-Մ2-2)

Զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-1-36.2-Մ2-1)

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33․4-Ղ3-1)

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-32․4-Ղ3-1) 

Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչության գյուղատնտեսության ծրագրավորման և կոոպերացիայի զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ  (ծածկագիր՝ 23-32.4-Մ4-1)

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 23-33.2-Մ2-7)

Նախարարության գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ (ծածկագիր՝ 23-Ղ2-2)

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-33.8-Մ3-1)

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր` 23-33.8-Ղ4-1) 

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-33.2-Ղ3-1)

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.13-Ղ3-1) 

Հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետ (ծածկագիր` 23-32.13-Մ4-1) 

Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 23-33.1-Ղ3-1)

Գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր` 23-33.5-Ղ3-1)

Նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ (ծածկագիր` 23-Ղ2-1)

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության պետ (ծածկագիր` 23-32.5-Ղ3-1)

Հայաստանում 2021թ․ նախատեսվող ցուցահանդես-տոնավաճառների ցանկ

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔ

(+374 11) 597 150, (+374 11) 597 153

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00