Անհատ խորհրդատուի ընտրության նպատակով հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

 

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիր՝ Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր
Ծրագրի համարը՝  P158359
Վարկի/Փոխառության/
Դրամաշնորհի համարը՝ Դրամաշնորհ No. TF0A4449
Նշանակման անվանումը՝ Ծրագրի ազգային քարտուղարի (Խորհրդատու)
Հղման համարը՝  PHRD-C-2-2/3  /ըստ Գնումների պլանի/

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ստացել է դրամաշնորհ «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման» ծրագրի (PHRD) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով վճարել Ծրագրի ազգային քարտուղարի՝ տեղական փորձագետի ծառայությունները:

Խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է` աջակցել ծրագրի իրականացմանը և աջակցել ծրագրի ազգային ղեկավարին ապահովել գործընթացների սահուն ընթացքը.   

Խորհրդատուի ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝

 1. Աջակցում ծրագրի ազգային ղեկավարին իր պարտականությունների կատարման ընթացքում, ներառյալ բյուջետավորման, ֆինանսական հսկողության, հաշվառման, հաշվետվության և համապատասխանության գործընթացին Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ,
 2. Ծրագրի գրասենյակի կառավարումը և դրա աշխատանքների պատշաճ ապահովումը,
 3. Աջակցում այցելող մասնագետներին հանդիպումների, փոխադրումների, թարգմանությունների և մեկնաբանությունների կազմակերպման գործընթացում,
 4. Թարգմանություն ֆորմալ և առարկայական հանդիպումների ընթացքում, երբ մասնագիտական թարգմանություն չի իրականացվել, որպեսզի ամբողջ ծրագրի թիմը միշտ կարողանա արդյունավետ հաղորդակցվել շահագրգիռ կողմերի հետ,
 5. Աջակցել ծրագրային միջոցառումների պլանավորման և իրականացմանը և տեղեկատվության տարածմանը,
 6. Աջակցել Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի հանդիպումներին և այլ հանդիպումներին՝ համաձայնեցված Ծրագրի ազգային ղեկավարի հետ, ներառյալ օրակարգի նախապատրաստումը, գործնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելը, արձանագրություններ և շրջաբերականներ կազմելը,
 7. Ծրագրի ազգային ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող այլ պարտականությունների կատարում:

Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ 2020թ.-ի հունվաիից մինչև 2020թ.-ի մայիսը, ծրագրի հնարավոր երկարացումով:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչությունը (ԳԾԻՎ) այժմ հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրվածության հայտերը ծառայության մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs), որոնք ներառում են տեղեկատվություն Ծառայությունների իրականացման համար պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ:

Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ունենան հետևյալ որակավորումները. Հիմնական որակավորումները՝ Գյուղատնտեսության, տնտեսագիտության, հանրային կառավարան կամ հարակից բնագավառներում բարձրագույն կրթություն, անգլերենի լավ իմացություն (տեխնիկական վերապատրաստման դեպքում) կամ համապատասխան տեխնիկական փորձ (լեզվի հմտությունների դեպքում); Հաղորդակցման և կազմակերպչական լավ հմտություններ, այդ թվում, տարբեր երկրներից փորձագետների հետ աշխատելու ունակություն և փոփոխվող իրավիճակներին արագ հարմարվելու ունակություն; ՀՀ պետական կառույցների և ընթացակարգերի լավ իմացություն, պետական կառույցներում կամ կառույցների հետ առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ; Հայերենի լավ իմացություն, բանավոր և գրավոր անգլերենի իմացություն, այդ թվում փաստաթղթերի թարգմանություն, ինչպես նաև հանդիպումների ընթացքում թարգմանություն; Գրասենյակային սարքավորումների հետ աշխատելու ունակություն; Ֆինանսական գրառումներ և Ծրագրին կամ համանման կազմակերպություններին վերաբերող  գրառումներ կատարելու փորձ: Նախընտրելի որակավորումները՝ Դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում աշխատանքային փորձ; Հանրային կառավարման բնագավառում  աշխատանքային փորձ։

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների 1.9 կետին. ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից/հունվար 2011թ./վերանայված հուլիս 2014թ. («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»), որտեղ մասնավորապես նշվում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ (www.worldbank.org/procure):

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցի» Բաժին V-ում սահմանված Անհատ խորհրդատուների  ընտրության մեթոդի ընթացակարգի համաձայն: Անհատ խորհրդատուի գնահատման չափանիշներն են. ա/ Խորհրդատուի որակավորումը – 30 միավոր, բ/ Ընդհանուր աշխատանքային փորձը - 30 միավոր, գ/ Աշխատանքային փորձի համապատասխանությունը ոլորտում – 40 միավոր:

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեում, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն ծրագրի գնումների բաժին մինչև 2020թ. հունվարի 13-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով:

Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, 8-րդ հարկ, 832 սենյակ;
Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am, khojoyan@gmail.com

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00