Մրցույթների արդյունքներ


ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Պաշտոնը Ծածկագիրը

Մրցույթի  անցկացման ամսաթիվը

Մրցույթի  արդյունքում հաղթող ճանաչված անձը

2018
Մտավոր սեփականության գործակալության պետ 37-1․2-2 04․05․2018 Երեմ Չախոյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության գլխավոր մասնագետ 37-2․3-143 18․04․2018 Տրդատ Չալըմյան
Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումային ծրագրերի և պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի պետ 37-2.2-91 14.02.2018 Մարինա
Մինասյան
Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-203 31.01.2018 Կարինե
Տեր-Հակոբյան
Միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-185 06.02.2018 Աստղիկ Ալեքսանյան
Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչության դոնոր համագործակցության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-169 05.02.2018 Ռուզաննա Աբգարյան
Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-47 01.02.2018 Աննա Հունանյան 
Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-203 31.01.2018 Կարինե
Տեր-Հակոբյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի պետ  37-2.2-75 30.01.2018

Մարիաննա
Պողոսյան

Ֆինանսական և հաշվապահական վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-143 11.01.2018

Նաիրա
Էվոյան

2017
Իրավաբանական բաժնի պետ 37-2.2-103 22.12.2017 Նելլի Մուրադյան
Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-97 14.12.2017 Արտակ Փալիկյան
Ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.3-3 13.12.2017 Հայկ Զաքարյան
Մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-22   Մովսես Քառյանին
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ մասնագետ  37-4.1-46   Ասլան Գևորգյան
Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումների կարգավորման և աջակցության բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-130 24.11.2017 Գոհար Հարությունյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ 37-2.2-104 23.11.2017 Արտուշ Բալյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ 37/1-2.3-2 22.11.2017 Ցոլինե Ալեքսանյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմի մարքեթինգի և խթանման վարչության պետ 37/1-2.1-3 16.11.2017 Գոհար
Ալոյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-9 15.11.2017 Լիլիթ Հարությունյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-8 01.11.2017 Նաիրա Առաքելյան
Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-96 03.11.2017 Էմմա Մովսիսյան
Գործերի կառավարման վարչության պետ 37-2.1-45 07.11.2017 Արմեն Գրիգորյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցությանն և զարգացման վարչության պետ 37-2.1-43 02.11.2017 Կորյուն Գևորգյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-8 01.11.2017  Նաիրա Առաքելյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար 37-1.1-1 01.11.2017 Արմեն Կարապետյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ  37-3.2-122 05.09.2017 Սամվել Կարապետյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-118 16.08.2017 Արա
Դոդորյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-156 29.06.2017  Մխիթար Մարտիրոսյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ 37-2.2-82 26.05.2017 Սուրեն Պետրոսյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ   37-2.3-158 19.05.2017  Արևիկ  Խաչատրյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ   37-2.3-167 12.05.2017 Գարիկ Մելիքյան
2016
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության պետ 37-2.2-80 11.10.2016 Վլադիմիր
Թամրազյան
Իրավաբանական վարչության պետ 37-2.1-13 04.11.2016 Մրցույթը չեղյալ է հայտարարել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-156 02.11.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-120 16.09.2016 Արման
Հարությունյան
Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-164 15.09.2016

Տաթևիկ
Գրիգորյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ 37-2.2-84 02.09.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-163 01.09.2016 Խաժակ
Թոմոյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 23.08.2016 Լուսինե
Հովհաննիսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-45  

Դավիթ
Պողոսյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37.3.2-119 03.08.2016

Գոռ
Միքայելյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-118 02.08.2016 Մխիթար Մարտիրոսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-116 27.07.2016 Լիլիթ
Կիրակոսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-123 21.07.2016 Հայկ
Գալստյան
Առևտրի և շուկաների կարգավորման վարչության պետ 37.-2.1-7 08.07.2016 Սուրեն
Պարսյան
Արդյունաբերության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-94 01.07.2016 Նելլի
Մկրտչյան
Ներդրումային քաղաքականության վարչության ներդրումային ծրագրերի բաժնի պետ 37-2.2-64 21.06.2016 Արամ
Վարդանյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 09.06.2016 Վահե
Մխիթարյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 08.06.2016 Մրցույթը չի կայացել
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 24.05.2016 Կոլյա
Մակարյան
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-41   Մարիանա
Ջավախյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-65 04.05.2016 Դավիթ
Աղաջանյան
Քարտուղարության արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժնի պետ 37-2.2-24 27.04.2016

Աշոտ
Ալոյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 05.04.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-152 01.04.2016 Լիաննա
Գևորգյան
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-41 17.03.2016 Մարիամ
Գևորգյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-108 01.03.2016 Գևորգ
Մամիկոնյան
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 26.02.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-115 25.02.2016 Բելլա
Մանուկյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-43  

Վահագն
Ամիրխանյան

Միջազգային տնտեսական համագործակցության վարչության պետ 37-2.1-11 17.02.2016 Արմեն
Այվազյան
Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-16  

Մարինե
Մուսաելյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-98 27.01.2016 Լորետա
Մովսիսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-91 21.01.2016 Նանար
Գրիգորյան

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00