Ազատ տնտեսական գոտում շահագործողներին տրվող թույլտվության ռեեստր

♦ «ԼԻՖՏՏԵԽՆԻԿ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.835916
«ԼԻՖՏՏԵԽՆԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1442-Ա

 

♦ «ՋԻ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.110.835227
«ՋԻ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 880-Ա

 

♦ «ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 56.110.874288
«ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1420 - Ա

 

♦ «ՖԵՆՍԻ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.110.878119
«ՖԵՆՍԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1540-Ա

 

♦ «ՍՋՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 282.110.903758
«ՍՋՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 մայիսի 2016 թվականի N 491-Ա

 

♦ «ՈՒՆԻԿՈՒՄ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.911390
«ՈՒՆԻԿՈՒՄ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 14 հուլիսի 2016 թվականի N 734-Ա

 

♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատտնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 14 հուլիսի 2016 թվականի N 733-Ա 

 

♦ «ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ ԸՆԴ ՍԱՅՆՍ ԴԱՅՆԱՄԻՔՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 273.110.785832
«Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1093 - Ա

 

♦ «ԱԱ ԹՐԱՔՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 69.110.953698
«ԱԱ ԹՐԱՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1246-Ա

 

♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1100-Ա

 

♦ «ԷՌԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 271.110.968222
«ԷՌԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1168-Ա

 

♦ «ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.997682
«ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1719-Ա

 

♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 21 հունիսի 2018 թվականի N 699-Ա 

 

♦ «ԲՈՆՎԱՌՈՆ» ՍՊԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 278.110.1024443
«ԲՈՆՎԱՌՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 889-Ա

 

♦ «ԷԿՈՍ-Մ» ՓԲԸ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.120.1048406
«ԷԿՈՍ-Մ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 21 փետրվարի 2019 թվականի N 124-Ա

 

♦ «ՕՐԻՈՆ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.120.1071106
«ՕՐԻՈՆ ԳՐՈՒՊ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 15 օգոստոսի 2019 թվականի N 1054-Ա

 

♦ «ԷԼԷՅ ՍՈԼԱՐ» ՍՊԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 269.110.1084616
«ԷԼԷՅ ՍՈԼԱՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 26 սեպտեմբերի 2019 թվականի N 1296-Ա

 

♦ «ԼՈՄՈ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.120.1083032
«ԼՈՄՈ ԳՐՈՒՊ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 5 մարտի 2020 թվականի N 251-Ա 

 

♦ «ԳԼՈԲԱԼ ՄԱՐԿԵՏՓԼԵՅՍ» ՍՊԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ 
Գրանցման համար` 286.110.1108028
«ԳԼՈԲԱԼ ՄԱՐԿԵՏՓԼԵՅՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 մարտի 2020 թվականի N 293-Ա 

 

♦ «ՅՈՒ-ՌՈԲՈՏ» ՓԲԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ 
Գրանցման համար` 290.120.1101048
«ՅՈՒ-ՌՈԲՈՏ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 մարտի 2020 թվականի N 277-Ա

 

♦ «ԲԻՏԳԵՅՄԻՆԳ» ՓԲԸ-ի ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Գրանցման համար` 286.120.1108062
«ԲԻՏԳԵՅՄԻՆԳ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 19 մարտի 2020 թվականի N 318-Ա 

 

 

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542503 (+374 11) 530 333 (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00