«Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագիր» ՀԲ-ի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված` Ծրագրի ֆինանսական համակարգի կառավարման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման համար հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

ֆինանսական համակարգի կառավարման խորհրդատուի ընտրության նպատակով հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

1.     Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ստացել է դրամաշնորհ «Գյուղատնտեսության ոլորտում քաղաքականության մոնիտորինգի և գնահատման կարողությունների զարգացման» ծրագրի (PHRD) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով վճարել Ծրագրի ֆինանսական համակարգի կառավարման խորհրդատուի՝ տեղական փորձագետի ծառայությունները:

2.     Խորհրդատվական ծառայությունների նպատակն է` աջակցել Ծրագիրն իրականացնող թիմին ապահովելու համապատասխան ֆինանսական կառավարման համակարգը:   

3.    Խորհրդատուի ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝

 • Սահմանել ֆինանսական կառավարման համակարգ Ծրագրի համար,
 • Երաշխավորել ծրագրերի բոլոր հաշիվների վարումը՝ համաձայն Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների և ՀՀ օրենսդրության,
 • Մշակել և թարմացնել գրավոր ընթացակարգերը (ֆինանսական կառավարման ձեռնարկ) ծրագրերի հաշվապահական հաշվառման համակարգերի աշխատանքի համար,
 • Վերահսկել, որ ծրագրերի միջոցների վճարման և վճարման հայտերի պատրաստումը իրականացվի ՀԲ-ի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության (գանձապետարան) ընթացակարգերին համապատասխան,
 • Դիտարկել ծրագրերի հատուկ հաշիվները,
 • Երաշխավորել հատուկ հաշիվների համալրման/վերականգնման համար ՀԲ-ին ներկայացնելու նպատակով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի (մասհանման հայտերի, ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների և ամփոփագրերի) ժամանակին և ընդունելի չափանիշներով պատրաստումը,
 • Աջակցել մատակարարների/խորհրդատուների/խորհրդատվական կազմակերպությունների հաշիվների ստուգաճշտման համար պահանջվող փաստաթղթերի հավաքման, ստուգման և պատրաստման ընթացակարգերին,
 • Երաշխավորել բանկային հաշվեկշիռների համապատասխանեցումը ծրագրի հաշիվներին, ինչպես նաև ՀԲ-ի Client Connection համակարգի հետ: Երաշխավորել ծրագրի միջոցների չվճարված մնացորդների արտարժույթի վերագնահատման պարբերաբար իրականացումը,
 • Մասնակցել ծրագրի տարեկան բյուջեի կազմմանը,
 • Համակարգել ծրագրի աուդիտի իրականացումը և համագործակցել աուդիտորների հետ, ձևավորել տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտի համար և երաշխավորել, որ աուդիտի ենթակա ծրագրի բոլոր հաշվետվությունները կազմվեն հաշվետվությունների կիրառելի պահանջներին համապատասխան, ՀԲ-ի համար ընդունելի անկախ աուդիտորների կողմից և ՀԲ-ի համար ընդունելի տեխնիկական առաջադրանքով, ինչպես նաև երաշխավորել, որ աուդիտի հաշվետվությունները ժամանակին ներկայացվեն ՀԲ-ին։
 • Երաշխավորել, որ ծրագրի հաշվապահական հաշվառման համակարգը հուսալի է աուդիտի չենթարկված եռամսյակային միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար: Պատրաստել կիսամյակային միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները և երաշխավորել, որ դրանք պատրաստվեն և ներկայացվեն ՀԲ-ին ժամանակին և իրավական համաձայնագրերում նշված ձևով,
 • Համագործակցել ՀԲ-ի առաքելությունների հետ ծրագրի ֆինանսական կառավարման պարբերական վերահսկման գործում, ինչպես նաև պատշաճ կերպով հասցեականացնել տրամադրված ուսումնասիրությունները և առաջարկությունները։

4.     Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ 2020թ.-ի փետրվարից մինչև 2020թ.-ի մայիսը, ծրագրի հնարավոր երկարացումով:

5.     ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչությունը (ԳԾԻՎ) այժմ հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրվածության հայտերը ծառայության մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական սեղմագրեր (CVs), որոնք ներառում են տեղեկատվություն Ծառայությունների իրականացման համար պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ:

6.    Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ունենան հետևյալ որակավորումները. Հիմնական որակավորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, հաշվապահության, բիզնեսի կառավարման կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Առնվազն հինգ տարվա փորձ ֆինանսների և հաշվապահության ոլորտում,
 • Հայաստանի հարկային և հաշվապահական օրենսդրության գերազանց իմացություն, համապատասխան դիպլոմի, վկայագրի կամ այլ հավաստող փաստաթղթի առկայություն, պետական ոլորտի հաշվապահական միջազգային չափորոշիչների իմացություն,
 • Պետական ոլորտում աշխատանքային փորձ (պետական մարմիններում կամ պետական մարմինների հետ),
 • Համաշխարհային բանկի ցուցումներին, ձեռնարկներին և ծախսերի ու ֆինանսական կառավարման համակարգի ընթացակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ,
 • Գրավոր և բանավոր հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,
 • Հաղորդակցության, միջանձնային, թիմային աշխատանքի և խնդիրներ լուծելու լավ հմտություններ:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են ձեռք բերվել ստորև նշված հասցեում, աշխատանքային օրերին, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն ծրագրի գնումների բաժին մինչև 2020թ. հունվարի 27-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով՝ 

Երևան, Մհեր Մկրտչյան փող. 5, 8-րդ հարկ, 832 սենյակ;Էլ-փոստ. atovmasyan@agridf.am

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Հայաստանի հողերի տեղեկատվական համակարգ

Ներմուծման դիվերսիֆիկացիայի ուղեցույցներ

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

 • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

  * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

 • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 530 333, (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00