ՍԻԳՄԱ

Աջակցություն ղեկավարման ու կառավարման բարելավմանը (ՍԻԳՄԱ) Եվրոպական հանձնաժողովի ու Տնտեսական համագործակցության ու զարգացման կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությունն է, որը հիմնականում ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: Այն պահանջարկի վրա հիմնված գործիք է, որն օգնում է հզորացնել հվելի լավ պետական կառավարման հիմքերը` այդպիսով աջակցելով սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: ՍԻԳՄԱ-ն աջակցություն է տրամադրում 6 առաջնային ոլորտներում. Հանրային ոլորտի կառավարման բարեփոխումների ռազմավարական շրջանակ, Քաղաքականության զարգացում ու համակարգում, պետական ծառայություն ու մարդկային ռեսուրսների կառավարում, հաշվետվողականություն, ծառայությունների մատուցում, պետական ֆինանսական կառավարում, արտաքին աուդիտ ու պետական գնումներ:

Ծրագրերը կարող են նախաձեռնվել գործընկերների, ԵՀ կամ ՍԻԳՄԱ կողմից` որպես պատասխան պետության հատուկ կարիքներին ու առաջնայնություններին: Յուրաքանչյուր ծրագրի համար մեկ բացարձակ պահանջ է, որ այն արտացոլի ՍԻԳՄԱ ծրագրի բարեփոխումների առաջնայնությունները և աջակցում է հասնել ԵՀ ինստիտուցիոնալ կառուցման նպատակներին:

ՍԻԳՄԱ-ն աջակցում է բարելավել ղեկավարումն ու կառավարումը հետևյալ մեթոդներով.

• Ռազմավարական զարգացման ծրագրերի բարեփոխման, նախագծման ու իրականացման վերաբերյալ խորհրդատվություն;

• Գնահատման առաքելության/օժանդակության իրականացում;

• Օրենսդրական շրջանակների, մեթոդոլոգիաների, համակարգերի ու մարմինների վերլուծություն ու գնահատում;

• Հանձնաժողովի օժանդակության օպտիմալացման համար մեթոդոլոգիական, տեխնիկական ու ռազմավարական ներդրման իրականացում;

• Աջակցություն ցանցերի ստեղծմանը;

• Ձեռնարկների ու այլ մեջբերվող նյութերի նախագծում;

• Վերապատրաստում:

Հայաստանը ՍԻԳՄԱ ծրագրի շահառու է 2008 թվականից ի վեր և կարող է օժանդակություն ստանալ բոլոր առաջնային ոլորտներում: Այդ ժամանակից ի վեր իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը.

1. Աջակցություն Վերահսկիչ պալատին իրականացնելու Ռազմավարական զարգացման ծրագիրը, 2011 - 2014

2. Աջակցություն Ֆինանսների նախարարությանը իրականացնելու Պետական ներքին ֆինանսական վերահսկողության քաղաքականության փաստաթուղթը, 2011 – 2014

3. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնյաների գնահատում, 2011 – 2014

4. Հայաստան – Աջակցություն հանրային կառավարման բարեփոխումներին ու քաղաքացիական ծառայության Աջակցություն, 2011 – 2014

5. Պետական գնումների համակարգի գնահատում, 2011 – 2014

6. Աջակցություն Պետական գնումների բարեփոխումներին 2012/2013, 2011 – 2014

7. Օժանդակություն Պետական գնումների ու պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության բարեփոխումներին 2011/2012, 2011 – 2014

8. Աջակցություն Վերահսկիչ պալատի համար Ռազմավարական զարգացման ծրագրի նախագծմանը, 2008 – 2010

9. Աջակցություն Պետական ներքին ֆինանսական վերահսկողության քաղաքականության փաստաթղթի նախագծմանն ու իրականացմանը, 2008 – 2010

10. Պետական ներքին ֆինանսական վերահսկողության ոլորտում աշխատաժողով բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, 2008 – 2010

11. Օժանդակություն Պետական ներքին ֆինանսական վերահսկողության բացերի վերլուծության հարցում, 2008 – 2010

12. Աջակցություն բարելավելու քաղաքացիական ծառայությունն ու օրենսդրական վարչական շրջանակը, 2008 – 2010

13. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի գնահատում, 2008 – 2010

14. Աջակցություն պետական գնումներին, 2008 – 2010

15. Աջակցություն պետական գնումներին ու կոնցեսիաներին/Պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության բարեփոխումներին 2009/2010, 2008 – 2010

16. Աջակցություն պարզեցնելու գործարար լիցենզիաները, 2008 – 2010

Ընթացիկ ՍԻԳՄԱ աջակցությունը Հայաստանում ներառում է.

• Աջակցություն Քաղաքացիական ծառայության խորհրդին քաղաքացիական ծառայության համակարգի բարեփոխմանը;

• Աջակցություն Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին բարձրաստիճան պաշտոնյաների վարվելաձևի նորմերի մշակման համար;

• Աջակցություն Ֆինանսների նախարարությանը նոր պետական գնումների մասին օրենքի մշակման հարցում:

ԵՄ ծրագրերի կառավարման բաժինը (ԾԿԲ) պատասխանատու է ընդհանուր ՍԻԳՄԱ օժանդակության համակարգման համար: ՍԻԳՄԱ պետության տարեկան գործողությունների ծրագիրն ուղարկում է ԾԿԲ-ին ու ԵՄ պատվիրակությանը նրանց կողմից վերանայման ու հաստատման նպատակով: Յուրաքանչյուր առաքելությունից առաջ ՍԻԳՄԱ-ի կողմից մշակված Ծրագրի նկարագրության փաստաթուղթը (PDS) պետք է հաստատվի ԾԿԲ-ի կողմից: ԾԿԲ-ն նաև պատասխանատու է ընթացիկ ՍԻԳՄԱ ծրագրերի դիտանցման, ինչպես նաև ՍԻԳՄԱ ծրագրերի արդյունքների գնահատման համար: ՍԻԳՄԱ ծրագրերի շահառուները պետք է ծրագրի ավարտից հետո ներկայացնեն առաջընթացի զեկույցները ԾԿԲ-ին: ՍԻԳՄԱ-ի ու այլ գործիքների գործողությունների համակարգումը թույլ է տալիս ԾԿԲ-ին խուսափել կրկնօրինակումներից ու համընկնումներից:


Լրացուցիչ տեղեկատվություն

ՍԻԳՄԱ կայք էջ

ՍԻԳՄԱ-ն Հայաստանում

ԵՄ արտահանում ԵՄ «GSP+» REX միջոցով

Ներդրողների աջակցության «մեկ պատուհան»

Սպանդանոցի կառուցման փուլերն ու անհրաժեշտ քայլերը

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրեր

Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն

Արտադրողների և արտահանողների շտեմարան

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումային ծրագրերին

Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ

Հետևեք Ձեր նամակին

Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակ

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

eRegulations Armenia

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարում

Հայաստանի դիրքը միջազգային վարկանիշներում

  • ԹԵԺ ԳԻԾԸ

    * ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

(+374 11) 597 539

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

(+374 11) 597 157

ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

(+374 11) 597 167

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

(+374 11) 597 166

  • ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
  • (+374 11) 597 166

ԳՅՈՒՂՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

(+374 11) 542503 (+374 11) 530 333 (+374 11) 297 428

* ԹԵԺ ԳԻԾԸ գործում է աշխատանքային օրերին` երկուշաբթի-ուրբաթ` ժամը 09:00-18:00