ՀՀ-ում Եվրոպական Միության արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի ներքո «Գրանցված արտահանողների համակարգի» կիրառման նպատակով Եվրոպական հանձնաժողովի, ինչպես նաև անդամ երկրների մաքսային մարմինների հետ վարչական համագործակցության իրականացում