Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի և դրանց կիրարկումն ապահովող իրավական հիմքերի նախագծեր