Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության իրականացրած աշխատանքները և արձանագրված արդյունքները
7 Մայիս, 2018
հոդված
Կցված Ֆայլեր


Ներկայացնում ենք ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից կատարած հիմնական աշխատանքների և արձանագրված արդյունքների մասին համառոտ հաշվետվությունը`+