Շուկայի վերահսկողություն

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում հանդիսացող Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինն իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ ոչ պարենային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների պահպանման, չափումների միասնականության ապահովման, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման պայմանների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի և դրանցով գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման բնագավառներում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից:

Կայք` http://prosafe.am/

Հեռ./ֆաքս` 010 235 600

Թեժ գիծ` 010 235 600