Շուկայի վերահսկողություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը օրենքով վերապահված վերահսկողական գործառույթներն իրականացնում և պատասխանատվության միջոցներ է կիրառում ոչ պարենային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների պահպանման, չափումների միասնականության ապահովման, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման պայմանների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առքուվաճառքի և դրանցով գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման բնագավառներում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում հանդիսացող Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից:

Կայք` www.prosafe.am

Էլ. փոստ` lkhalikyan@mineconomy.am

Հեռ./ֆաքս` 010 235 600

Թեժ գիծ` 010 235 600