Կանոնադրություններ
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1) գյուղատնտեսության առաջնային արտադրանքի վարչություն

2) սննդամթերքի անվտանգության վարչություն

3) պարենային անվտանգության և ագրովերամշակման զարգացման վարչություն

4) գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, ռեսուրսների օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման վարչություն

5) գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչություն

6) գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչություն

7) արդյունաբերության զարգացման վարչություն

8) որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն

9) գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման վարչություն

10) Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչություն

11) Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչություն

12) ձեռներեցության զարգացման վարչություն

13) հանրային ներդրումների քաղաքականության վարչություն

Նախարարությանն աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1) իրավաբանական վարչություն

2) ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

3) տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

4) անձնակազմի կառավարման վարչություն

5) գործերի կառավարման վարչություն

6) քարտուղարություն

7) առաջին բաժին

8) զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին

9) արտաքին կապերի վարչություն

10) ներքին աուդիտի բաժին


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

1) Մտավոր սեփականության գործակալություն

2) «Հավատարմագրման ազգային մարմին» գործակալություն

3) Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալություն

4) Առևտրային ներկայացուցիչների և ներդրողների աջակցության գրասենյակ


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

1) Զբոսաշրջության կոմիտե