Կանոնադրություններ
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 28-ի N 160-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին մասին. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 29.06.2018թ.-ի N 481-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 398-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին․ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 05.11.2018թ.-ի 1000-Լ հրաման


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝

Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչություն

Գործարար միջավայրի և մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության վարչություն

Ներդրումային քաղաքականության վարչություն

Արդյունաբերական քաղաքականության վարչություն

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վարչություն

Ինովացիոն քաղաքականության վարչություն

Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման վարչություն

Եվրամիության հետ համագործակցության վարչություն

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ համագործակցության վարչություն

Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչություն

Միջազգային համագործակցության վարչություն

Իրավաբանական բաժին

Ներքին աուդիտի բաժին

Նախարարությանն աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Գործերի կառավարման վարչություն

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

Քարտուղարություն

Առաջին բաժին

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նախարարության գործակալություններն են՝

Մտավոր սեփականության գործակալություն

Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալություն


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Նախարարությանը ենթակա մարմիններն են՝

Զբոսաշրջության կոմիտե

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե