ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի աշխատակազմ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալություն