Նախարարության համակարգի կազմակերպություններ
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
Տնօրեն` Ալբերտ Բաբայան (պաշտոնակատար)
Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49\2,
Հեռ.` 010 28 56 20,
էլ.փոստ` sarm@sarm.am
www.sarm.am

«Չափագիտության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրեն` Ալբերտ Բաբայան (պաշտոնակատար)
Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49\2,
Հեռ.` 010 23 26 00
էլ.փոստ` info@metrology.am
www.metrology.am

«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
Տնօրեն` Գևորգ Վարդանյան
Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49\3,
Հեռ.` 010 23 67 74,
էլ.փոստ` info@innovcentre.am
www.innovcentre.am

«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ
Տնօրեն` Անի Օբոսյան (պաշտոնակատար)
Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 49\2,
Հեռ.` 010 20 33 81
էլ.փոստ` armnab@armnab.am
www.armnab.am

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ԱՓԲԸ
Տնօրեն` Արմեն Շահնազարյան
Հասցե` ք. Երևան, Նալբանդյան 48/1, «Սախարով» բիզնես կենտրոն, 3-րդ հարկ
Հեռախոս` 010 58 29 29
www.eia.am