Գնումների գործընթաց
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի կարիքների համար իրականացվող գնման ընթացակարգերին առնչվող փաստաթղթերը հրապարակվում են http://gnumner.am/ և http://azdarar.am/ էլեկտրոնային կայքերում:
Պայմանագրերի շրջանակում կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ և հաշիվ-ապրանքագրեր
Բենզինի մատակարարում
Գրասենյակային հաշվողական սարքերի պահպանում և վերանորոգում
Գրասենյակային կահույք
Պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայություններ
«Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումների, օժանդակ նյութերի և համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերում
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների մատակարարում
Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի մատակարարում
Ավտոպահեստամասերի մատակարարում
էլեկտրատեխնիկա և կենցաղային սարքավորումների մատակարարում