Արտոնություններ
հոդված
Կցված Ֆայլեր

Հայաստանի կառավարությունն իրականացնում է գործարար միջավայրի խորը և համապարփակ բարեփոխումներ` օտարերկրյա ներդրողների և գործարարների համար առաջարկելով բիզնեսի համար նպաստավոր միջավայր:

Նպատակ ունենալով խթանել և աջակցել օտարերկրյա ներդրողներին ու գործարարներին, ինչպես նաև ստեղծել նպաստավոր պայմաններ նրանց գործունեության համար ՀՀ կառավարությունն առաջարկում է օժանդակության լայն գործիքակազմ։

Ստորև զետեղված է ներկայումս ՀՀ կառավարության կողմից առաջարկվող արտոնությունների ամփոփ նկարագիրը, որտեղ ներկայացված է ամփոփ տեղեկատվություն արտոնության բովանդակության, տրամադրման գործընթացի և ժամկետների, արտոնություն տրամադրող մարմնի վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

Աջակցության գործիքակազմ/Արտոնություններ