Նորություններ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հաճախ տրվող հարցեր

Քաղաքացիների ընդունելություն

Աշխատանք

       Թափուր աշխատատեղեր

       Մրցույթների արդյունքներ

Հայեցակարգեր

Ռազմավարություններ

Հաշվետվություններ

Ցանկեր

Ծրագրեր

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

Նախարարություն

       Նախարարության մասին

       Նախարարության կառուցվածք

       Նախարարության համակարգի կազմակերպություններ

       ՀՀ առևտրական ներկայացուցիչներ

       Կանոնադրություններ

       Հաստիքացուցակ

       Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

       Նախարարին կից կոլեգիա

       Բյուջետային ծրագրեր

       Գնումների գործընթաց

       Ստուգումներ

       Գաղտնազերծված փաստաթղթեր

Գործառույթներ

       Տնտեսական քաղաքականություն

       Ներդրումային քաղաքականություն

       Ազատ տնտեսական գոտիներ

       Ճյուղային տնտեսական քաղաքականություն

       Գործարար միջավայր

       Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն

       Միջազգային համագործակցություն

       Հայաստան - Եվրամիություն

       Հայաստան-ԵԱՏՄ

       Հայաստան - ԱՀԿ

       Առևտրի և շուկայի կարգավորում

       Զբոսաշրջություն

       Ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացում

       Տեխնիկական կանոնակարգում

       Ներքին աուդիտ

       Տեսչական բարեփոխումներ

       Լիցենզավորում, թույլտվություններ

       Շուկայի վերահսկողություն

       Մտավոր սեփականություն

       Հավատարմագրում

Իրավական ակտեր

       Հրամանագրեր

       Որոշումներ

       Հրամաններ

       Կարգեր

       Արձանագրություններ

Մեդիա կենտրոն

       Հայտարարություններ

       Հրապարակումներ

       #VisitArmenia հրապարակումներ

       Պաշտոնական այցեր

       Պարզաբանումներ

Հղումներ

Կապ