Քսանյութերին, յուղերին և հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների մասին