ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի և ԵՄ համապատասխան իրավական ակտերի համադրում
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կազմակերպվել է Եվրամիության (ԵՄ) և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի ոչ պարենային արտադրանքի գործող 4 տեխնիկական կանոնակարգերի («О безопасности низковольтного оборудования»/«Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին», «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»/ «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին», «О безопасности машин и оборудования»/ «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին», «Технический регламент на табачную продукцию»/«Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ») պահանջների և ԵՄ համապատասխան իրավական ակտերի համեմատական վերլուծություն` համադրությունների և հակասությունների բացահայտման նպատակով:


Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի ոչ պարենային արտադրանքի գործող 4 տեխնիկական կանոնակարգերի ուսումնասիրության հաշվետվություն


Վերլուծության արդյունքները.

Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների անվտանգություն

Վառելիք

Ծխախոտային արտադրանք

Մեքենաների անվտանգություն