Արտադրանքի սերտիֆիկացում իրականացնող նշանակված համապատասխանության գնահատման մարմինների ցանկ /ՀՀ/
հոդված
Կցված Ֆայլեր

ՑԱՆԿ
ՀՀ ՄԻ ՇԱՐՔ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

ՀԳՄ-ի անվանումը

Նշանակման վկայականի համարը

***

Նույնականացման    համարը   

 Տվյալներ   
(գրանցման հասցե, էլ. հասցե, հեռախոս/ֆաքս) 

Նշանակման վկայականի Ժամկետը
(սկիզբ/ավարտ)

 Նախարարի հրաման 
Արմսերտ ՍՊԸ արտադրանքի սերտրֆիկացման մարմին

Ն-17

***
Ն-17(Н-17)2017

Երևան 0014,
Ն. Տիգրանյան 10/42
Հեռ. Ֆաքս +374 10 23-73-92
Էլ. հասցե: info@armcert.am

10.11.2017թ./29.06.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 1078-Ա հրաման
«Սերտիֆիկացում և որակ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկման մարմին

Ն-21

***

Ն-21(Н-03)2017

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-21 վկայականը վերաձևակերպվել է 24.05.2019թ.

ք Երևան Դրոյի 9, բն.42
Հեռ./Ֆաքս:374 (60)-46-00-76 (102)
E_mail:cb@tonusles.am
24.05.2019թ/08.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների  նախարարի 2017թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1272-Ա հրաման

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մայիսի 24-ի ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ի № 1272-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին N319-Ա հրաման

«Մավաս գրուպ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-11

***
Ն-11(H-11)2018

ՀՀ ք. Երևան, Րաֆֆու փողոց 89 1/1

E-mail: as@mavas.am

25.01.2018թ./25.12.2021թ. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թ. հունվարի 25-ի N 53-Ա հրաման
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-04

***

Ն-04(Н-04)2019

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-04 վկայականը վերաձևակերպվել է 
22.04.2019թ.

ՀՀ,  ք.Երևան,   Կոմիտասի պող.  49/4,
Հեռ./Ֆաքս:(374 10) 28-56-20
E_mail:sarm@sarm.am
22.04.2019թ/08.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018թ. փետրվարի 2-ի թիվ 82-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 82-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» № 242-Ա հրաման

«Էքսպերտ սերվիս» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-23

***

Ն-23(Н-23)2018

ՀԳՆՄ նշանակման № Ն-23 վկայականը վերաձևակերպվել է 
07.03.2019թ.

ՀՀ, ք. Գյումրի, ՎարդԲաղ 1-ին թաղամաս, 1-ին միկրոշրջան, 2-րդ շենք, բն. 23

Էլ. հասցե; service@expertservice.am

Հեռ.: (+374 91) 40-07-85

07.03.2019թ/25.12.2020թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018թ. փետրվարի 2-ի թիվ 81-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մարտի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 2-ի № 81-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին» № 148-Ա

«Նարեկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-16
***

Ն-16 (H-16)2019

ՀՀ, ք. Երևան, Գետառի 4              

Էլ. Հասցե: info@certification.am

Հեռ./ֆաքս: (+374 10) 52-45-19

23.04.2019թ./10.10.2022թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի «ՆԱՐԵԿ» գիտահետազոտական ՓԲԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) և ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 6-ի № 624-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 250-Ա հրաման

«Էմ Ջի Էքսպերտ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին

Ն-28
***

Ն-28 (H-10)2019

ՀՀ, ք. Երևան, համայնք Կենտրոն, Արշակունյաց պ.1-ին նրբ.,տուն 28               

Հեռ./ֆաքս: (+374 91) 42-30-55

info@mgexpert.am

20.03.2019թ./27.02.2022թ.

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի մարտի 20-ի «Էմ Ջի Էքսպերտ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված արտադրանքի (օբյեկտի) եվ ցուցանիշների համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող մարմին նշանակելու մասին» № 171-Ա հրաման

 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԺԱՄԿԵՏՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՀԳՄ-ՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԿՑՎԱԾ ՖԱՅԼԵՐՈՒՄ