Ազատ տնտեսական գոտում շահագործողներին տրվող թույլտվության ռեեստր
հոդված
Կցված Ֆայլեր


♦ «ԼԻՖՏՏԵԽՆԻԿ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.835916
«ԼԻՖՏՏԵԽՆԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1442-Ա
«ԼԻՖՏՏԵԽՆԻԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՋԻ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 286.110.835227
«ՋԻ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 6 օգոստոսի 2015 թվականի N 880-Ա
«ՋԻ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 56.110.874288
«ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 3 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1420 - Ա
«ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՖԵՆՍԻ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 286.110.878119
«ՖԵՆՍԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 24 դեկտեմբերի 2015 թվականի N 1540-Ա
«ՖԵՆՍԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՍԱՄՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 273.110.876439
«ՍԱՄՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 4 փետրվարի 2016 թվականի N 92-Ա
«ՍԱՄՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՍՋՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 282.110.903758
«ՍՋՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 մայիսի 2016 թվականի N 491-Ա
«ՍՋՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՋԻԳՈՍ ՋԵԼՐԻ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 286.110.906040
«ՋԻԳՈՍ ՋԵԼՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 9 հունիսի 2016 թվականի N 606-Ա
«ՋԻԳՈՍ ՋԵԼՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՈՒՆԻԿՈՒՄ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.911390
«ՈՒՆԻԿՈՒՄ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 14 հուլիսի 2016 թվականի N 734-Ա
«ՈՒՆԻԿՈՒՄ ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատտնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 14 հուլիսի 2016 թվականի N 733-Ա 
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում


♦ «ՔԵՅ ՋԻ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 286.110.907083
«ՔԵՅ ՋԻ ԴԱՅՄՈՆԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մերիդիան» ազատտնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 30 հունիսի 2016 թվականի N 679-Ա
«ՔԵՅ ՋԻ ԴԱՅՄՈՆԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ ԸՆԴ ՍԱՅՆՍ ԴԱՅՆԱՄԻՔՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 273.110.785832
«Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1093 - Ա
«Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ՍԵՄԿՈ ՍԻ ԱՅ ԷՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 264.110.927041
«ՍԵՄԿՈ ՍԻ ԱՅ ԷՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 27 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1094-Ա
«ՍԵՄԿՈ ՍԻ ԱՅ ԷՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԱԱ ԹՐԱՔՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 69.110.953698
«ԱԱ ԹՐԱՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1246-Ա
«ԱԱ ԹՐԱՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԷՅ ԲԻ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 269.110.974922
«ԷՅ ԲԻ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 12 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1250-Ա
«ԷՅ ԲԻ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 7 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1100-Ա
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


♦ «ԷՌԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 271.110.968222
«ԷՌԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1168-Ա
«ԷՌԱ ԹԵՔՆՈԼՈՋԻՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


♦ «ՎԵԼԲԵԿ-ԱՄ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 269.110.974939
«ՎԵԼԲԵԿ-ԱՄ»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1420-Ա
«ՎԵԼԲԵԿ-ԱՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։


«ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.997682
«ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1719-Ա
«ԴԱՏԱ ՔՅՈՒԲ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


♦ «ԴԱՏԱ ՈՒԱՆ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.1016696
«ԴԱՏԱ ՈՒԱՆ»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 8 հունիսի 2018 թվականի N 660-Ա
«ԴԱՏԱ ՈՒԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


♦ «ԱՐԻԴԵՍ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.912407
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 21 հունիսի 2018 թվականի N 699-Ա
«ԱՐԻԴԵՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը` կից ֆայլերում։ 


♦ «ԵՐԱԶ ՋԵՎԵԼԵՐԻ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 286.110.1031400
«ԵՐԱԶ ՋԵՎԵԼԵՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1035-Ա
«ԵՐԱԶ ՋԵՎԵԼԵՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


♦ «ԲՈՆՎԱՌՈՆ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 278.110.1024443
«ԲՈՆՎԱՌՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 889-Ա
«ԲՈՆՎԱՌՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


«ՀՐԱՆՏ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.1044918
«ՀՐԱՆՏ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1539-Ա
«ՀՐԱՆՏ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


«ԷԿՈՍ-Մ» ՓԲԸ
Գրանցման համար` 286.120.1048406
«ԷԿՈՍ-Մ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «Էկոս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 21 փետրվարի 2019 թվականի N 124-Ա
«ԷԿՈՍ-Մ» փակ բաժնետիրական ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։


«ՓՅՈՒՐ ԸՆԴ ՆԱՆՈ» ՍՊԸ
Գրանցման համար` 290.110.1051539
««ՓՅՈՒՐ ԸՆԴ ՆԱՆՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում 7 մարտի 2019 թվականի N 185-Ա
«ՓՅՈՒՐ ԸՆԴ ՆԱՆՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վկայականը՝ կից ֆայլերում։