Միջգերատեսչական հանձնաժողով
հոդված
Կցված Ֆայլեր

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ՀՀ վարչապետի N 1247 - Ա որոշմամբ ստեղծվեց մշտապես գործող միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նպատակն է գնահատել մասնավոր նախաձեռնությամբ ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու համար ներկայացված հայտը և թույլտվություն տրամադրել ազատ տնտեսական գոտում շահագործողներին (այսուհետ` միջգերատեսչական հանձնաժողով):


Կ Ա Զ Մ

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ


1. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար (հանձնաժողովի նախագահ)

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

3. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ

4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ

5. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության վարչության պետ (համաձայնությամբ)

6. «Բիզնես Արմենիա» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն (համաձայնությամբ)

7. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետ

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային վիճակագրության և եկամուտների հաշվառման վարչության պետ

9. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ (հանձնաժողովի քարտուղար)


Միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեության կանոնակարգ

Ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու համար ներկայացված հայտի գնահատման թերթիկ