Հետադարձ կապ նախարարության պատասխանատուների հետ
Պատասխանատուներ Ոլորտներ Հեռախոս Էլ. փոստ
Վահագն Լալայան
(Ներդրումների ներգրավման և համակարգման  վարչության պետ)
Ներդրումներ
Ազատ տնտեսական գոտիներ
(+374 11) 597 125 vlalayan@mineconomy.am

(Գործարար և ներդրումային միջավայրի զարգացման քաղաքականության   վարչության պետ)
Գործարար միջավայրի բարելավում (+374 11) 597 131  
Արմեն Եգանյան
(Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության պետ)
Արդյունաբերություն
Պետական աջակցության գործիքակազմ
(+374 11) 597 145 aeganyan@mineconomy.am
Նաիրա Կարապետյան
(ԵԱՏՄ և արտաքին առևտրի վարչության պետ)
Արտաքին առևտրի և շուկաների կարգավորում (+374 11) 597 150 nkarapetyan@mineconomy.am
Լևոն Մկրտչյան
(Որակի ենթակառուցվածքների զարգացման  վարչության պետ ժ/պ)

Ստանդարտացում
Հավատարմագրում

Չափումների միասնականության գնահատում
Սերտիֆիկացում
ՀՀ և ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառում

(+374 11) 597 165

lmkrtchyan@mineconomy.am

Կորյուն Գևորգյան
(Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման վարչության պետ)
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն (+374 11) 597 135 korgevorgyan@mineconomy.am
Հռիփսիմե Գրիգորյան
(Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ)
Զբոսաշրջություն (+374 11) 597 291  
Երեմ Չախոյան
(Մտավոր սեփականության գործակալության պետ)
Մտավոր սեփականություն (+374 10) 561 136 armpat@aipa.am
Արմեն Նալբանդյան
(Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության պետ)
Նախարարության կողմից մատուցվող ծառայությունների բնագավառում՝ լիցենզիաների, վկայականների, եզրակացությունների, թույլտվությունների, հավաստագրերի տրամադրում և ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման գործընթացի ապահովում (+374 11) 597 225 analbandyan@mineconomy.am

(Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ղեկավար)
Ոչ պարենային արտադրանքի նկատմամբ պետական վերահսկողություն

(+374 10) 235 600

(+374 11) 597 520

 

 

 

+