Նախարարի օգնականի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն
30 Մայիս, 2019


Աշխատանքային պարտականություններ

 • ժողովների և քննարկումների օրակարգերի նախապատրաստում
 • ժողովների արձանագրությունների և տարատեսակ պաշտոնական գրությունների, հաշվետվությունների նախագծերի կազմում
 • արձանագրությունների հիման վրա աշխատանքային պլանների նախագծերի մշակում՝ սահմանելով նախագծի համար անհրաժեշտ գործողությունները, ժամանակը և ռեսուրսները
 • նախագծերի իրականացման ընթացքի վերահսկողություն, պարբերական հաշվետվությունների կազմում, ժամանակացույցի ընթացիկ վարում
 • Նախարարության ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ նախարարի հանձնարարականներին և հրամաններին առնչվող աշխատանքների համակարգում և սահմանված ժամկետներում արդյունքների ապահովում
 • Պարտականություններից բխող այլ հանձնարարականների կատարում


Անհրաժեշտ որակավորումներ և հմտություններ

 • տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման կամ համարժեք ոլորտում բարձրագույն կրթություն
 • միջազգային որակավորման հարցում առաջադիմությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • աշխատանքային փորձը ցանկալի է, կամավորական փորձը միջազգային կազմակերպություններում կամ համանման կառույցներում կդիտվի որպես առավելություն
 • անգլերենի, ռուսերենի և հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր).
 • MS Office-ի իմացություն (Excel, Word, PowerPoint)
 • միջանձնային շփման և գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ
 • ծրագրի կառավարման հմտություններ
 • բազմաթիվ առաջադրանքների համակարգման և վերջնաժամկետների ճշգրիտ պահպանման հմտություններ
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի, դրանք համատեղելու ունակություն
 • Բարձր աշխատանքային էթիկա․ պատասխանատվություն, նախաձեռնողականություն և ստեղծարար մոտեցման դրսևորում աշխատանքային պարտականություններն իրականացնելիս


Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2019 թվականի հունիսի 10-ը

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները կարող են իրենց CV-ն ուղարկել annaohanyan@mineconomy.am հասցեին։


+