Թափուր աշխատատեղեր
հոդված
Կցված Ֆայլեր


Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-84)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 28.11.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.10.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-160)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 05.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.10.2017թ.:

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-104)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 23.11.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 18.10.2017թ.:

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-8)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 01.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.10.2017թ.:

Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.1-9)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կանցկացվի 15.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.10.2017թ.:

Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 37-2.2-96)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 03.11.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Գործերի կառավարման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-45)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 07.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության և զարգացման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 37-2.1-43)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 02.11.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր՝ 37-1.1-1)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 01.11.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 27.09.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ ( ծածկագիր՝ 37-2.3-156)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 29.06.2017թ.` ժամը 10:00- ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-84)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 27.06.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 07.06.2017թ.:

Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-47)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 16.06.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 25.05.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-160)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 31.05.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-82)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 26.05.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 10.05.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-158)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 19.05.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 19.04.2017թ.:

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 37-2.3-167)

Աշխատանքի նկարագրությունը
Մրցույթը կկայանա 12.05.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 19.04.2017թ.: