Մրցույթների արդյունքներ
Պաշտոնը Ծածկագիրը

Մրցույթի  անցկացման 

ամսաթիվը

Մրցույթի

  արդյունքում հաղթող

ճանաչված անձը

2016
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության պետ 37-2.2-80 11.10.2016 Վլադիմիր
Թամրազյան
Իրավաբանական վարչության պետ 37-2.1-13 04.11.2016 Մրցույթը չեղյալ է հայտարարել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-156 02.11.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-120 16.09.2016 Արման
Հարությունյան
Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-164 15.09.2016

Տաթևիկ

Գրիգորյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ 37-2.2-84 02.09.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-163 01.09.2016 Խաժակ
Թոմոյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 23.08.2016 Լուսինե
Հովհաննիսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-45  

Դավիթ

Պողոսյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37.3.2-119 03.08.2016

Գոռ

Միքայելյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-118 02.08.2016 Մխիթար Մարտիրոսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-116 27.07.2016 Լիլիթ
Կիրակոսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-123 21.07.2016 Հայկ
Գալստյան
Առևտրի և շուկաների կարգավորման վարչության պետ 37.-2.1-7 08.07.2016 Սուրեն
Պարսյան
Արդյունաբերության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-94 01.07.2016 Նելլի
Մկրտչյան
Ներդրումային քաղաքականության վարչության ներդրումային ծրագրերի բաժնի պետ 37-2.2-64 21.06.2016 Արամ
Վարդանյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 09.06.2016 Վահե
Մխիթարյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 08.06.2016 Մրցույթը չի կայացել
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 24.05.2016 Կոլյա
Մակարյան
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-41   Մարիանա
Ջավախյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-65 04.05.2016 Դավիթ
Աղաջանյան
Քարտուղարության արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժնի պետ 37-2.2-24 27.04.2016

Աշոտ

Ալոյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 05.04.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-152 01.04.2016 Լիաննա
Գևորգյան
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-41 17.03.2016 Մարիամ
Գևորգյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-108 01.03.2016 Գևորգ
Մամիկոնյան
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 26.02.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-115 25.02.2016 Բելլա
Մանուկյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-43  

Վահագն

Ամիրխանյան

Միջազգային տնտեսական համագործակցության վարչության պետ 37-2.1-11 17.02.2016 Արմեն
Այվազյան
Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-16  

Մարինե

Մուսաելյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-98 27.01.2016 Լորետա
Մովսիսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-91 21.01.2016 Նանար
Գրիգորյան

 

 ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ

ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ