Մրցույթների արդյունքներ
Պաշտոնը Ծածկագիրը

Մրցույթի  անցկացման 

ամսաթիվը

Մրցույթի

  արդյունքում հաղթող

ճանաչված անձը

2018
Մտավոր սեփականության գործակալության պետ 37-1․2-2 04․05․2018 Երեմ Չախոյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության գլխավոր մասնագետ 37-2․3-143 18․04․2018 Տրդատ Չալըմյան
Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումային ծրագրերի և պետություն-մասնավոր գործընկերության բաժնի պետ 37-2.2-91 14.02.2018 Մարինա
Մինասյան
Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-203 31.01.2018 Կարինե
Տեր-Հակոբյան
Միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-185 06.02.2018 Աստղիկ Ալեքսանյան
Ռազմավարական ծրագրավորման և մոնիթորինգի վարչության դոնոր համագործակցության և ծրագրերի բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-169 05.02.2018 Ռուզաննա Աբգարյան
Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-47 01.02.2018 Աննա Հունանյան 
Գործերի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-203 31.01.2018 Կարինե
Տեր-Հակոբյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի պետ  37-2.2-75 30.01.2018

Մարիաննա
Պողոսյան

Ֆինանսական և հաշվապահական վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-143 11.01.2018

Նաիրա
Էվոյան

2017
Իրավաբանական բաժնի պետ 37-2.2-103 22.12.2017 Նելլի Մուրադյան
Ճյուղային տնտեսական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-97 14.12.2017 Արտակ Փալիկյան
Ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.3-3 13.12.2017 Հայկ Զաքարյան
Մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-22   Մովսես Քառյանին
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ մասնագետ  37-4.1-46   Ասլան Գևորգյան
Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումների կարգավորման և աջակցության բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-130 24.11.2017 Գոհար Հարությունյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի պետ 37-2.2-104 23.11.2017 Արտուշ Բալյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմի միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետ 37/1-2.3-2 22.11.2017 Ցոլինե Ալեքսանյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի աշխատակազմի մարքեթինգի և խթանման վարչության պետ 37/1-2.1-3 16.11.2017 Գոհար
Ալոյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-9 15.11.2017 Լիլիթ Հարությունյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-8 01.11.2017 Նաիրա Առաքելյան
Եվրասիական տնտեսական միության և արտաքին առևտրի վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-96 03.11.2017 Էմմա Մովսիսյան
Գործերի կառավարման վարչության պետ 37-2.1-45 07.11.2017 Արմեն Գրիգորյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցությանն և զարգացման վարչության պետ 37-2.1-43 02.11.2017 Կորյուն Գևորգյան
Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-3.1-8 01.11.2017  Նաիրա Առաքելյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար 37-1.1-1 01.11.2017 Արմեն Կարապետյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ  37-3.2-122 05.09.2017 Սամվել Կարապետյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-118 16.08.2017 Արա
Դոդորյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-156 29.06.2017  Մխիթար Մարտիրոսյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ 37-2.2-82 26.05.2017 Սուրեն Պետրոսյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ   37-2.3-158 19.05.2017  Արևիկ  Խաչատրյան
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի չափագիտական կանոնների և նորմերի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ   37-2.3-167 12.05.2017 Գարիկ Մելիքյան
2016
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության պետ 37-2.2-80 11.10.2016 Վլադիմիր
Թամրազյան
Իրավաբանական վարչության պետ 37-2.1-13 04.11.2016 Մրցույթը չեղյալ է հայտարարել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-156 02.11.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-120 16.09.2016 Արման
Հարությունյան
Լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-164 15.09.2016

Տաթևիկ
Գրիգորյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ 37-2.2-84 02.09.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-163 01.09.2016 Խաժակ
Թոմոյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 23.08.2016 Լուսինե
Հովհաննիսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-45  

Դավիթ
Պողոսյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37.3.2-119 03.08.2016

Գոռ
Միքայելյան

ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-118 02.08.2016 Մխիթար Մարտիրոսյան
ՀՀ ԷՆ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-116 27.07.2016 Լիլիթ
Կիրակոսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-123 21.07.2016 Հայկ
Գալստյան
Առևտրի և շուկաների կարգավորման վարչության պետ 37.-2.1-7 08.07.2016 Սուրեն
Պարսյան
Արդյունաբերության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-94 01.07.2016 Նելլի
Մկրտչյան
Ներդրումային քաղաքականության վարչության ներդրումային ծրագրերի բաժնի պետ 37-2.2-64 21.06.2016 Արամ
Վարդանյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 09.06.2016 Վահե
Մխիթարյան
Եվրամիության և Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վարչության Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության բաժնի պետ 37-2.2-77 08.06.2016 Մրցույթը չի կայացել
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 24.05.2016 Կոլյա
Մակարյան
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-41   Մարիանա
Ջավախյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետի տեղակալ 37-2.2-65 04.05.2016 Դավիթ
Աղաջանյան
Քարտուղարության արձանագրային և հանձնարարականների հսկողության բաժնի պետ 37-2.2-24 27.04.2016

Աշոտ
Ալոյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետ 37-2.3-134 05.04.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-152 01.04.2016 Լիաննա
Գևորգյան
Մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային և հարակից իրավունքների բաժնի գլխավոր մասնագետ 37-2.3-41 17.03.2016 Մարիամ
Գևորգյան
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-108 01.03.2016 Գևորգ
Մամիկոնյան
Կազմակերպատնտեսական վարչության պետ 37-2.1-16 26.02.2016 Հաղթող չի ճանաչվել
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության տնտեսական բարեփոխումների և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների կոորդինացման բաժնի առաջատար մասնագետ 37-3.2-115 25.02.2016 Բելլա
Մանուկյան
Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-43  

Վահագն
Ամիրխանյան

Միջազգային տնտեսական համագործակցության վարչության պետ 37-2.1-11 17.02.2016 Արմեն
Այվազյան
Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 37-4.1-16  

Մարինե
Մուսաելյան

Տեխնոլոգիական զարգացման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-98 27.01.2016 Լորետա
Մովսիսյան
Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության առաջատար մասնագետ 37-3.2-91 21.01.2016 Նանար
Գրիգորյան

 

 ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ