Գեղարարային և մաքրող միջոցներ
Կազմակերպության անվանում Կոնտակտային տվյալներ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Հիմնական արտահանվող

երկրներ

«Ռեյփսիդ» ՍՊԸ

 

Հասցե՝ Ստեփանակերտ, 36-րդ փողոց  

Հեռ․ +374 47 969909                                                 Էլ փոստ israyelyanarmen@mail.ru

1512  

«Սանֆուդ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Շիրակի փողոց 1/68                                           Հեռ․ +374 10 464641 +374 91 220067

Էլ փոստ sunfood@rambler.ru           Կայք www.sunfood.am

1517 Վրաստան

«Թության» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, գ․ Հարթագյուղ

Էլ փոստ samvelhunanyan@mail.ru

1517 Վրաստան

«Բնատուր» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Դումանի փողոց 25 Հեռ․ +374 77 444397    Էլ փոստ bnature.am@gmail.com

3304,

3401

Ռուսաստանի Դաշնություն, ԻԻՀ, Հոնկոնգ, Վրաստան, ԱՄՆ

«Նաիրյան» ՓԲԸ

 

 

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Խորենացի փողոց 15

Հեռ․ +374 11 200300  

Էլ փոստ info@nairian.com    

Կայք www.nairian.com

3304,

3401

Ռուսաստանի Դաշնություն, ԻԻՀ, Հոնկոնգ, Վրաստան, ԱՄՆ