Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր
Կազմակերպության անվանում  Կոնտակտային տվյալներ  ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր  Հիմնական արտահանվող երկրներ

«Աստրա» ՀՁ ՓԲԸ 

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Րաֆֆու փողոց 111 Հեռ․ +374 10 740620 Էլ փոստ astra-tools@mail.ru Կայք www.astra.am

8202

8205

8207 

Ռուսաստանի Դաշնություն, Բուլղարիա, Ղազախստան, Մեծ Բրիտանիա
«Չարենցավանի գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ

 Հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք․ Չարենցավան, Գործարանաjին փողոց 1 Հեռ․ +374 226 42778

Էլ փոստ chariz64@mail.ru

Կայք www.chariz.org 

8207

8480

 Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուզբեկստան, Բուլղարիա, Վրաստան
«Շաբեռ» ՍՊԸ

 Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան․Թևոսյան փողոց 19 Հեռ․ +374 10 637167

Էլ փոստ info@mavler.net

Կայք www.mavler.net

8207 Ռուսաստանի Դաշնություն, Բուլղարիա
«Մաքուր երկաթի գործարան» ԲԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Արցախի փողոց 75 Հեռ․ +374 10 474260

Էլ փոստ pureiron@netsys.am Կայք www.pureironplant.com 

 7202  Նիդերլանդներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Գերմանիա
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Գրիբոյեդովի փողոց տուն 25 Հեռ․ +374 10 230570, +374 10 286887

Էլ փոստ armenal@armenal.am Կայք www.rusal.ru 

7607  Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Լեհաստան, Նիդերլանդներ, Կանադա, Իտալիա, Մեծ Բրիտանիա