Սարքեր,ապարատներ
Կազմակերպության անվանում  Կոնտակտային տվյալներ  ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր  Հիմնական արտահանվող երկրներ
«ԱՎԻ գրուպ» ՓԲԸ

 Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Ագաթանգեղոսի փողոց 2

Հեռ․ +374 10 540882

Էլ փոստ info@awi.am

Կայք www.awi.am

9101

9102 

Լատվիա, Սինգապուր, Հոնկոնգ, ԱՄՆ, Շվեյցարիա
«Հայկ Բալայան» ՍՊԸ

 Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Մաշտոցի փողոց 5 Հեռ․ +374 55 888881

Էլ փոստ info@nikolay.am

Կայք www.nikolay.am 

9101

9102

 Լատվիա, Սինգապուր, Հոնկոնգ, ԱՄՆ, Շվեյցարիա
«Ակտիկ թոյզ» ՍՊԸ

 Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Հաղթանակի փողոց 1, տուն 2/1

Հեռ․ +374 55 067117

Էլ փոստ actictoys@gmail.com

 9503  Ռուսաստանի Դաշնություն

200

«Ա-2» ՍՊԸ 

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Շրջանային փողոց 2/2 Հեռ․ +374 10 770181

Էլ փոստ A2llc@yandex.ru

 Կայք www.a2ltd.am

 9028 Ուկրաինա
«ՓԻ ԷՍ ԱՅ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Ալեք Մանուկյան փողոց 1 Հեռ․ +374 555421

Էլ փոստ vargevorgyan@gmail.com Կայք www.psi.am

9025

9024

 

 


+